Enter your keyword

Obuka Za Konfekcionare

Obuka podrazumeva sticanje teorijskih i praktičnih znanja i veština za obavljanja poslova krojenje,šivenje i modelovanja za potrebe tekstilne industije. Obezbeđeni su različite vrste materijala i tkaina.Obuka traje 120 časova.

Cenaobuke 35.000,00 dinara, plaćanjeu 5-6 ratautokutrajanjakursa.

Nastavne oblasti na obuci Konfekcionar

  • Organizacija radnog mesta
  • Bezbednost i zdravlje na radu
  • Matreijali za obradu
  • Tehnologija izrade odevnih predmeta
  • Mašine i sredstva za rad
  • Osnove konstrukcije odeće
  • Modelovanje i krojenje odeće
  • Šivenje odevnih predmeta