Biografija Vladimir Risimović

Vladimir Risimović
LIČNE INFORMACIJE
Ime i prezime Vladimir Risimović
OBRAZOVANJE
Naziv obrazovne ustanove Tehnički fakultet Čačak-Univerzitet u Kragujevcu
Mesto Čačak
Period školovanja, od- do 2001-2010
Odsek/smer Pedagoško-tehnički smer
Stečeno zvanje Profesor tehnike i informatike
Nivo obrazovanja VII
PROFESIONALNO ISKUSTVO U PODRUČJU RADA U KOME SE LICA OBUČAVAJU
Naziv i adresa poslodavca OŠ Filip Filpović,
Period (od – do) 2011 – sada,
Naziv radnog mesta Nastavnik tehničkog i informatičkog obrazovanja
Opis radnih dužnosti i obaveza Izvođenje nastave i stručnih predmeta u osnovnoj školi.
Ostvareni rezultati Praktično i pedagoško iskustvo
Naziv i adresa poslodavca Agencija “Sveti Sava”
Period (od – do) 2009 – sada,
Naziv radnog mesta Predavač na osnovnim informatičkim obukama
Opis radnih dužnosti i obaveza Predavač na osnovnim informatičkim obukama – Windows, Microsoft Office, Internet, Mail, predavač na osnovinim informatičkim obukama po ECDL standaru. Od 2009 godine sam obučio više od 50 osoba sa invaliditetom u pet gradova.
Ostvareni rezultati Praktično i pedagoško iskustvo
Naziv i adresa poslodavca Agecija “Sveti Sava”
Period (od – do) 2015. – sada
Naziv obuke ECDL obuka, izvođenje obuke po EDCL stndardu za svih sedam modula.
Ostvareni rezultati Visoka prolaznost polaznika na ispitima.
ISKUSTVO U OBUČAVANJU LICA U ZANIMANJU NA KOJE SE OBUKA ODNOSI
Naziv i adresa poslodavca Nacionalna služba za zapošljavanje- Kraljevo
Period (od – do) 2009 godina
Naziv obuke ECDL obuka, izvođenje obuke po EDCL stndardu za svih sedam modula- 15 polaznika
Ostvareni rezultati Visoka prolaznost polaznika na ispitima
Naziv i adresa poslodavca Nacionalna služba za zapošljavanje- Kruševac
Period (od – do) 2009 godina
Naziv obuke ECDL obuka, izvođenje obuke po EDCL standardu za svih sedam modula- za 10 polaznika od ukupno 40
Ostvareni rezultati Visoka prolaznost polaznika na ispitima
Naziv i adresa poslodavca Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja
Period (od – do) 2011. godina
Naziv obuke ECDL obuka za 30 žena sa ruralnog područija-Projekat regionalnog razvoja Bora ( Majdampek i Rudna Glava)
Ostvareni rezultati Visok stepen obučenosti
Naziv i adresa poslodavca Nacionalna služba za zapošljavanje- Beograd
Period (od – do) 2013 godina
Naziv obuke ECDL obuka, izvođenje obuke po EDCL stndardu za osobe sa inavliditetom – 14 polaznika od ukupno 42-teorijski deo nastave
Ostvareni rezultati Visoka prolaznost polaznika na ispitima
ISKUSTVO U OBUČAVANJU LICA
Naziv i adresa poslodavca OŠ Filip Filpović,
Period (od – do) 2011 – sada,
Naziv obuke Nastavnik tehničkog i informatičkog obrazovanja
Ostvareni rezultati Izvođenje nastave i stručnih predmeta u osnovnoj školi.
Naziv i adresa poslodavca Nacionalna služba za zapošljavanje- Kruševac
Period (od – do) 2010 godina
Naziv obuke Osnovna informatička obuka za gluva i nagluva lica
Ostvareni rezultati Visoka prolaznost polaznika na ispitima
Naziv i adresa poslodavca Nacionalna služba za zapošljavanje- Čačak
Period (od – do) 2010 godina
Naziv obuke Poslovni sekretar za osobe sa invaliditetom-deo računara
Ostvareni rezultati Visoka prolaznost polaznika na ispitima
Naziv i adresa poslodavca Nacionalna služba za zapošljavanje- Čačak
Period (od – do) 2013 godina
Naziv obuke Poslovni sekretar za osobe sa invaliditetom- deo računara
Ostvareni rezultati Visoka prolaznost polaznika na ispitima
Naziv i adresa poslodavca Nacionalna služba za zapošljavanje- Čačak
Period (od – do) 2016 godina
Naziv obuke Poslovni sekretar za osobe sa invaliditetom- deo računara ECDL obuka, izvođenje obuke po EDCL stndardu za svih sedam modula- 5polaznika
Ostvareni rezultati Visoka prolaznost polaznika na ispitima
Naziv i adresa poslodavca Nacionalna služba za zapošljavanje- Čačak
Period (od – do) 2017 godina
Naziv obuke Osnovna informatička obuka za osobe sa inavliditetom
Ostvareni rezultati Visoka prolaznost polaznika na ispitima
ISKUSTVO U OBUČAVANJU LICA ZA ZANIMANJE/POSLOVE NA KOJE SE OBUKA ODNOSI
Naziv i adresa poslodavca Nacionalna služba za zapošljavanje- Kraljevo
Period (od – do) 2009 godina
Naziv obuke ECDL obuka, izvođenje obuke po EDCL stndardu za svih sedam modula- 15 polaznika
Ostvareni rezultati Visoka prolaznost polaznika na ispitima
Naziv i adresa poslodavca Nacionalna služba za zapošljavanje- Kruševac
Period (od – do) 2009 godina
Naziv obuke ECDL obuka, izvođenje obuke po EDCL stndardu za svih sedam modula- za 10 polaznika od ukupno 40
Ostvareni rezultati Visoka prolaznost polaznika na ispitima
DODATNE KVALIFIKACIJE
Licence, atesti, sertifikati
Članstvo u strukovnim udruženjima
Relevantni stručni kursevi, seminari
Objavljivani radovi
Download Best WordPress Themes Free Download
Download WordPress Themes
Free Download WordPress Themes
Download Nulled WordPress Themes
udemy free download
download intex firmware
Download WordPress Themes Free
udemy free download

by

Tags: