Biografija Vladimir Risimović

Vladimir Risimović

Lične informacije

Ime i prezime

Vladimir Risimović

Obrazovanje

Naziv obrazovne ustanove

Tehnički fakultet Čačak - Univerzitet u Kragujevcu

Period školovanja

2001 - 2010

Odsek/smer

Pedagoško - tehnički smer

Stečeno zvanje

Profesor tehnike i informatike

Nivo obrazovanja

VII

Profesionalno iskustvo u području rada u kome se lica obučavaju

OŠ Filip Filpović

Period (od - do)

2011 - sada

Naziv radnog mesta

Nastavnik tehničkog i informatičkog obrazovanja

Opis dužnosti i obaveza

Izvođenje nastave i stručnih predmeta u osnovnoj školi

Ostvareni rezultati

Praktično i pedagoško iskustvo

Agencija "Sveti Sava"

Period (od - do)

2009 - sada

Naziv radnog mesta

Predavač na osnovnim informatičkim obukama

Opis dužnosti i obaveza

Predavač na osnovnim informatičkim obukama - Windows, Microsoft Office, Internet, Mail, predavač na osnovinim informatičkim obukama po ECDL standaru. Od 2009 godine sam obučio više od 50 osoba sa invaliditetom u pet gradova.

Ostvareni rezultati

Praktično i pedagoško iskustvo

Agencija "Sveti Sava"

Period (od - do)

2015. - sada

Naziv obuke

ECDL obuka, izvođenje obuke po EDCL stndardu za svih sedam modula.

Visoka prolaznost polaznika na ispitima

Iskustvo u obučavanju lica za zanimanje/poslove na koje se obuka odnosi

Nacionalna služba za zapošljavanje - Kraljevo

Period (od - do)

2009. godina

Naziv obuke

ECDL obuka, izvođenje obuke po EDCL stndardu za svih sedam modula - 15 polaznika

Ostvareni rezultati

Visoka prolaznost polaznika na ispitima

Nacionalna služba za zapošljavanje - Kruševac

Period (od - do)

2009. godina

Naziv obuke

ECDL obuka, izvođenje obuke po EDCL standardu za svih sedam modula- za 10 polaznika od ukupno 40

Ostvareni rezultati

Visoka prolaznost polaznika na ispitima

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja

Period (od - do)

2011. godina

Naziv obuke

ECDL obuka za 30 žena sa ruralnog područija-Projekat regionalnog razvoja Bora ( Majdampek i Rudna Glava)

Ostvareni rezultati

Visok stepen obučenosti

Nacionalna služba za zapošljavanje - Beograd

Period (od - do)

2013. godina

Naziv obuke

ECDL obuka, izvođenje obuke po EDCL stndardu za osobe sa inavliditetom - 14 polaznika od ukupno 42-teorijski deo nastave

Ostvareni rezultati

Visoka prolaznost polaznika na ispitima

Iskustva u obučavanju lica

OŠ Filip Filpović

Period (od - do)

2011 - sada

Naziv obuke

Nastavnik tehničkog i informatičkog obrazovanja

Ostvareni rezultati

Izvođenje nastave i stručnih predmeta u osnovnoj školi.

Nacionalna služba za zapošljavanje - Kruševac

Period (od - do)

2010. godina

Naziv obuke

Osnovna informatička obuka za gluva i nagluva lica

Ostvareni rezultati

Visoka prolaznost polaznika na ispitima.

Nacionalna služba za zapošljavanje - Čačak

Period (od - do)

2010. godina

Naziv obuke

Poslovni sekretar za osobe sa invaliditetom-deo računara

Ostvareni rezultati

Visoka prolaznost polaznika na ispitima.

Nacionalna služba za zapošljavanje - Čačak

Period (od - do)

2013.

Naziv obuke

Poslovni sekretar za osobe sa invaliditetom - deo računara

Ostvareni rezultati

Visoka prolaznost polaznika na ispitima.

Nacionalna služba za zapošljavanje - Čačak

Period (od - do)

2016.

Naziv obuke

Poslovni sekretar za osobe sa invaliditetom - deo računara ECDL obuka, izvođenje obuke po EDCL stndardu za svih sedam modula - 5 polaznika

Ostvareni rezultati

Visoka prolaznost polaznika na ispitima.

Nacionalna služba za zapošljavanje - Čačak

Period (od - do)

2017.

Naziv obuke

Osnovna informatička obuka za osobe sa invalidetom

Ostvareni rezultati

Visoka prolaznost polaznika na ispitima.

Iskustvo u obučavanju lica za zanimanje/poslove na koje se obuka odnosi

Nacionalna služba za zapošljavanje - Kraljevo

Period (od - do)

2009. godina

Naziv obuke

ECDL obuka, izvođenje obuke po EDCL stndardu za svih sedam modula - 15 polaznika

Ostvareni rezultati

Visoka prolaznost polaznika na ispitima.

Nacionalna služba za zapošljavanje - Kruševac

Period (od - do)

2009. godina

Naziv obuke

ECDL obuka, izvođenje obuke po EDCL stndardu za svih sedam modula - za 10 polaznika od ukupno 40

Ostvareni rezultati

Visoka prolaznost polaznika na ispitima.

Čačak

Lomina br. 59
032 340 395, 032 343 198
065 334 31 98

Gornji Milanovac

Kneza Aleksandra br. 35
032 715 395
064 860 15 52
© Obrazovni centar Sveti Sava Čačak
apartmentgraduation-hatpictureusersphone-handsetcrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram