Enter your keyword

post

Microsoft Excel

Program za tabelarna izračunavanja. Jednom generisani odnosi u tabelama se brzo i lako transformišu prema potrebama korisnika. Program je izuzetan za poslovne kalkulacije, statističke obrade, vođenje preduzeća, baze podataka… Program se lako može implementirati i u druge korisničke aplikacije. Upravljajte Vašim resursima, koristite eksplicitne izveštaje i grafikone i vladajte tokovima informacija i materijala. Ovo je jedan od najznačajnijih programa Office paketa.

Podaci se mogu grafički prikazati i odštampati što predstavlja značajnu stavku programa za tablične proračune. Excel se može koristiti za jednostavne stvari poput rasporeda časova, izradu različitih vrsta spiskova ili unosa običnog teksta poput recepta, ali i za zahtevnije potrebe poput vođenja evidencije o tekućem računu, troškovima, izrade predračuna ,obračun ličnih dohodaka……

Oblasti na obuci MS Excel-a

  • Upoznavanje sa glavnim menijima
  • Formatiranje ćelija
  • Rad sa formulama i funkcijama
  • Sortiranje i filtriranje
  • Rad sa grafikonima i grafičkim elementima
  • Priprema dokumenata za štampu
  • Napredne tehnike Excel-a