Biografija Dragan Vukićević

Dragan Vukićević

Lične informacije

Ime i Prezime

Dragan Vukićević

Obrazovanje

Naziv obrazovne ustanove

Visoka tehnička škola strukovnih studija, Čačak

Period školovanja

2003-2007

Odsek/smer

Tehnička grafika

Stečeno zvanje

Strukovni inženjer tehničke grafike

Nivo obrazovanja

VI stepen

Profesionalno iskustvo u području rada u kome se lica obučavaju

GRUPA, studio za grafički, web dizajn, fotografiju i primenjena radionica

Period (od - do)

2008. - 2011.

Naziv radnog mesta

Grafički i web dizajner

Opis radnih dužnosti i obaveza

Izrada idejnih rešenja za razne vrste grafičkih proizvoda, dizajn web sajtova, fotografisanje i obrada fotografija.

Ostvareni rezultati

Praktično iskustvo u radu sa klijentima i specifičnim softverom.

Sugarfree dizajn studio

Period (od - do)

2012. - 2016.

Naziv radnog mesta

Dizajner digitalnih proizvoda

Opis radnih dužnosti i obaveza

Izrada idejnih rešenja za razne vrste grafičkih proizvoda, dizajn web sajtova i web aplikacija, dizajn korisničkog interfejsa (UI) i korisničkog iskustva (UX), frontend programiranje, WordPress programiranje, podešavanje LINUX servera...

Ostvareni rezultati

Praktično iskustvo

INNSITE, računarsko programiranje

Period (od - do)

2017. -

Naziv radnog mesta

Dizajner digitalnih proizvoda

Opis radnih dužnosti i obaveza

Izrada idejnih rešenja za razne vrste grafičkih proizvoda, dizajn web sajtova i web aplikacija, dizajn korisničkog interfejsa (UI) i korisničkog iskustva (UX), frontend programiranje, WordPress programiranje, podešavanje LINUX servera...

Iskustvo u obučavanju lica za zanimanje/poslove na koje se obuka odnosi

Agencija Sveti Sava

Period

2015. -

Naziv obuke

Obuka kandidata za rad u softveru specifičnom za grafičku industriju, fotografiju, stono i digitalno izdavaštvo - Adobe Photoshop i Adobe Illustrator.

Ostvareni rezultati

Praktično i pedagoško iskustvo

Čačak

Lomina br. 59
032 340 395, 032 343 198
065 334 31 98

Gornji Milanovac

Kneza Aleksandra br. 35
032 715 395
064 860 15 52
© Obrazovni centar Sveti Sava Čačak
apartmentgraduation-hatpictureusersphone-handsetcrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram