Kurs francuskog jezika za decu

Obuke francuskog jezika po školskim programima:

U našem centru možete slušati obuke francuskog jezika po programima državnih škola. Obuka se izvodi jednom nedeljno u trajanju od 60 minuta.

Takođe škola organizuje napredne kurseve francuskog jezika.

Francuski jezik za decu uzast (6-8 godina)

Ovaj kurs je namenjen deci školskog uzrasta i cilj mu je upoznavanje sa jezikom preko igara, pesama i priča. Svaki čas se sastoji od niza zabavnih aktivnosti koje vezuju pažnju najmlađih polaznika. Savladavanje osnova francuskog jezika odvija se kroz učenje odgovarajućih elemenata jezika bliskih dečijem svetu, odnosno dete uči da broji, ovladava fondom reči vezanim za određene teme, na primer za delove tela, porodicu, životinje, predmete u kući, boje itd. Deca učestvuju u kreativnim aktivnostima kao što su crtanje i bojenje, a koje su povezane sa temom koja se obrađuje na času.

Francuski za decu uzrast (8-10 godina)

Ovaj kurs je namenjen deci uzrasta od 8 do 10 godina (nivo nižih razreda osnovne škole). Francuski jezik se uči kroz kreativne radionice, kroz učenje priča i pesmica, čitanje bajki i poezije, uz upotrebu interaktivnih metoda i autentičnih audio i video materijala. Od dece se traži da se, u okvirima svojih mogućnosti, izražavaju na francuskom jeziku kroz konkretne situacije u komunikaciji ili kroz igru, pesme i pričice koje treba da odglume.

Francuski za decu uzast (11-14 godina)

Priprema za DELF Junior i DELF za učenike, konverzacija i uvod u francusku kulturu i civilizaciju.

Ovi časovi francuskog jezika, prilagođeni za starije osnovce i srednjoškolce, omogućavaju sticanje jezičkog znanja i ovladavanje komunikacijom koje učeniku daju potrebne elemente za interakciju i komunikaciju u različitim situacijama u svakodnevnom životu.

Kroz teme koje stimulišu interesovanja i koje su bliske svetu adolescenata, od polaznika se traži da spontano reaguju i komuniciraju. Rad u učionici se odvija uz učenje pesama, čitanje isečaka iz stripova, video dokumenata, članaka iz štampe itd. Najvažnije mesto zauzima razumevanje i usmeno izražavanje.

Čačak

Lomina br. 59
032 340 395, 032 343 198
065 334 31 98

Gornji Milanovac

Kneza Aleksandra br. 35
032 715 395
064 860 15 52
© Obrazovni centar Sveti Sava Čačak
apartmentgraduation-hatpictureusersphone-handsetcrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram