Enter your keyword

post

Biografija

Biografija

Katarina Krstić
LIČNE INFORMACIJE
Ime i prezime Katarina Krstić
Adresa Čačak
E-mail katarina.krstic@gmail.com
Bračni status U braku od 1998, majka dvoje dece
OBRAZOVANJE
Naziv obrazovne ustanove Tehnički fakultet Čačak-Univerzitet u Kragujevcu
Mesto Čačak
Period školovanja, od- do 1995-2000.
Odsek/smer Pedagoško-tehnički smer
Stečeno zvanje Profesor tehnike i informatike
Nivo obrazovanja VII
RADNO ISKUSTVO
Naziv i adresa poslodavca OŠ “Filip Filpović”
Period (od – do) 2000 – 2003.
Naziv radnog mesta Nastavnik informatike i matematike u osnovnoj školi
Opis radnih dužnosti i obaveza Izvođenje nastave i stručnih predmeta u osnovnoj školi
Ostvareni rezultati Praktično i pedagoško iskustvo
Naziv i adresa poslodavca Agencija „Sveti Sava“
Period (od – do) 2001- sada
Naziv radnog mesta Predavač i organizator na informatičkim obukama, kao i na specijalističkim informatičkim obukama grafičkog dizajna i WEB dizajna, obuka za programiranje, jezičke obuke, obuke dokvalifikacija i prekvalifikacija na osnovno zanimanje u periodu od 2001-sada. Tokom 18 godina rada organizovala obuke za 14000 polaznika u 40 opština Srbije
Opis radnih dužnosti i obaveza Organizacija obuka u više od 40 opština u Srbiji
Ostvareni rezultati Praktično i pedagoško iskustvo
U PRILOGU IZDVAJAM NAJZNAČAJNIJE OBUKE KOJE SAM ORGANIZOVALA TOKOM RADA U OBRAZOVNOM CENTRU “SVETI SAVA”
Naziv i adresa poslodavca Nacionalna služba za zapošljavanje-Čačak, Gorni Milanovac,
Požega, Sjenica, Prijepolje, Kraljevo, Novi Pazar, Ivanjica
, Kula, Odžaci, Apatin,
Inđija, Sremska Mitrovica, Beograd, Novi Sad, Kruševac, Užice…..
Period (od – do) 2006 –sada 
Naziv obuke ECDL obuka: izvođenje obuke po ECDL standardu za svih sedam modula – preko 200 polaznika
Ostvareni rezultati Visoka prolaznost polaznika na ispitima
Naziv i adresa poslodavca Auto Čačak, Čačak
Period (od – do) 2004. godina
Naziv obuke Informatička obuka za 70 zaposlenih
Ostvareni rezultati Visoka prolaznost polaznika na ispitima
Naziv i adresa poslodavca Brazil, Čačak
Period (od – do) 2005. godina
Naziv obuke Informatička obuka za 50 zaposlenih
Ostvareni rezultati Visoka prolaznost polaznika na ispitima
Naziv i adresa poslodavca Nacionalna služba za zapošljavanje – Čačak, Kraljevo, Ivanjica, Kruševac, Brus, Ćićevac, Vrnjačka Banja
Period (od – do) 2007, 2008. i 2009. godina
Naziv obuke Informatičke ECDL obuke, izvođenje obuke po ECDL standardu za svih sedam modula – 120 polaznika
Ostvareni rezultati Visoka prolaznost polaznika na ispitima
Naziv i adresa poslodavca United Nations Development Programme – mesto održavanja obuke Radojna, opština Nova Varoš
Period (od – do) 2008. godina
Naziv obuke Projekat „ Edukacija za potrebe razvoja seoskog turizma“ je podržan od strane Ministarstva poljoprivrede i opštine Nova Varoš i turističke organizacije Nova Varoš, ECDL obuka, izvođenje obuke po ECDL standardu za svih sedam modula – 30 polaznika
Ostvareni rezultati Visoka prolaznost polaznika na ispitima
Naziv i adresa poslodavca Nacionalna služba za zapošljavanje – Čačak
Period (od – do) 2010. godina
Naziv obuke Obuka elektronskog poslovanja za 10 nezaposlenih lica
Ostvareni rezultati Visok stepen obučenosti
   
Naziv i adresa poslodavca Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja – Projekat regionalnog razvoja Bora ( Majdanpek i Rudna Glava)
Period (od – do) 2011. godina
Naziv obuke ECDL informatička obuka za 30 žena sa ruralnog područija – Projekat regionalnog razvoja Bora ( Majdanpek i Rudna Glava)
   
Naziv i adresa poslodavca Nacionalna služba za zapošljavanje (Novi Sad, Beograd, Niš, Kula, Apatin, Odžaci, Sremska Mitrovica, Inđija, Stara Pazova)
Period (od – do) Od 2011 – do 2018. godine
Naziv obuke Organizator informatičkih obuka u 40 opština Srbije za tržište rada, kao i za osobe sa invaliditetom. Na informatičkim obukama u ovom periodu obučeno je oko 5000 polaznika
Ostvareni rezultati Visok stepen obučenosti
   
Naziv i adresa poslodavca PS fashion…
Period (od – do) 2012. godine
Naziv obuke informatička obuka za 20 zaposlenih iz oblasti programiranja
Ostvareni rezultati Visok stepen obučenosti
Naziv i adresa poslodavca Uspon DOO, Čačak
Period (od – do) Od 2016 – 2018. godine
Naziv obuke Organizator informatičkih obuka za 20 zaposlenih iz oblasti programiranja i
30 zaposlenih na informatičkim obukama Office, grafičkog i veb dizajna
Ostvareni rezultati Visok stepen obučenosti
   
Naziv i adresa poslodavca STAX D.O.O. Čačak
Period (od – do) 2014. godine
Naziv obuke informatička obuka za 20 zaposlenih iz oblasti programiranja
   
Naziv i adresa poslodavca IPA PROJEKAT – u saradnji sa Jedinstvenim informatičkim savezom Srbije- organizacija obuke za više od 300 polaznika u 12 opština u Srbiji
Period (od – do) Tokom 2018. godine
Naziv obuke Informatičke obuke po ECDL standardu
   
Naziv i adresa poslodavca Kompanija Unipromet Čačak
Period (od – do) Tokom 2019. godine
Naziv obuke Obuke nemačkog i engleskog jezika za 30 zaposlenih
   
Naziv i adresa poslodavca Nacionalna služba za zapošljavanje Čačak
Period (od – do) 2019. godina
Naziv obuke Programiranje – Front End Web za 25 polaznika
Ostvareni rezultati Zaposleno 20% odmah po završetku obuke
   
Naziv i adresa poslodavca Savet žena preduzetnica pri Privrednoj komori Srbije
Period (od – do) 2019. godine
Naziv obuke Najčešće greške, saveti i trikovi u Office paketu
Ostvareni rezultati Promocija ženskog preduzetništva
   
Naziv i adresa poslodavca Međunarodna studentska organizacija AIESEC
Period (od – do) Od 2015 – sada
Naziv obuke Besplatne radionice stranih jezika i programiranja za više od 100 polaznika
   
Naziv i adresa poslodavca Ministarstvo za inovacije i tehnološki razvoj
Period (od – do) 2019. godine
Naziv obuke Kroz digitalne veštine do modernog poslovanja
Ostvareni rezultati Obuka za 100 žena moravičkog okruga
Naziv i adresa poslodavca Nacionalna služba za zapošljavanje u više od 30 opština u Srbiji – obuke za osobe sa invaliditetom
   
Period (od – do) Od 2010 – sada
Naziv obuke Obuke za cvećare-vrtlare, obuke za cvećare –aranžere, obuke osnova organske proizvodnje, obuke tkanje, vez, grnčarija, knjigovezac – za osobe sa invaliditetom
Ostvareni rezultati Obuka za više od 3000 polaznika
Licence, atesti, sertifikati ECDL sertifikat, uverenje MCSA, nominacija udruženja poslovnih žena moravičkog okruga – žena zmaj za 2011. godinu
Članstvo u strukovnim udruženjima

Članica saveta žena preduzetnica pri Privrednoj komori Srbije od marta 2019 -danas

Udruženje poslovnih žena Nadežda Petrović Čačak od 2009. godine – danas DKM istrživački centar 1997-2000.

Relevantni stručni kursevi, seminari
 • Panasonik seminar –Bečići
 • Kimtek seminar- Istambul
 • Pakom seminar –Kopaonik
 • Adobe seminar-Čačak
 • Microsoft seminar –Čačak
 • Canon seminar-Mokra Gora
Objavljivani radovi
 • K.Krstić, V. Krstić, Lj. Papić: ( data base applied inmaintance of computing ekvipment)
  Primena baza podataka u održavanju računarske opreme, (2000) OMO Beograd , broj 3-4. strana
  130-141.
 • K.Kukić. K. Krstić: pouzdanost i održavanje personalnih računara (2000) DQM istraživački centar Čačak, 3. DQM konferencija upravljanje i
  održavanje  strana 155-168.
 • Katarina Krstić: Evropski kompjuterski koncept u srpskim školama- Katalog ministarstva prosvete za 2007/2008, 2008/2009. školsku godinu
 • Autor više od 50 programa za rad sa osobama sa invaliditetom u periodu od 2010- sada, odobrenih od Zavoda za vaspitanje i obrazovanje, Ministarstva za rad, zapošljavanje i boračka prava
 • Autor sajta www.svetisava.co.rs