Obuka za knjigovođe

Cilj nastave knjigovodstva je da osposobi kandidata za usvajanje osnovnih znanja iz računovodstvene problematike, razvijanje računovodstvene logike primenljive u svim vrstama preduzeća (uslužna, proizvodna, trgovinska). Kroz nastavu knjigovodstva kandidati stiču praktična znanja za sastavljanje, obradu i knjiženje knjigovodstvenih dokumenata.

Nastavne jedinice Obuke Knjigovođe

 • Uvod u računovodstvo (privredno društvo, računovodstvo i knjigovodstvo kao osnovni deo računovodstva, Zakon o računovodstvu, Medjunarodni računovodstveni standardi, razvrstavanje pravnih lica prema veličini)
 • Sredstva i izvori sredstava (pojam i vrste)
 • Popis (pojam, cilj i vrste popisa, sastavljanje popisnih lista)
 • Početni bilans stanja (pojam, vrste bilansa, načelo bilansne ravnoteže i sastavljanje originalnog bilansa stanja)
 • Poslovne promene i knjigovodstvena dokumenta (pojam i vrste dokumenata, primeri za popunjavanje originalnih knjigovodstvenih dokumenata i njihovo zavođenje u odgovarajuće poslovne knijge)
 • Knjigovodstveni računi – konta (pojam, pravila knjiženja i primeri za otvaranje, knjiženje i zaključak konta)
 • Dvojno knjigovodstvo i poslovne knjige dvojnog knjigovodstva (dnevnik, glavna knjiga i pomoćne knjige)
 • Jednoobrazno knjigovodstvo, kontni okvir i MRS
 • Porez na dodatu vrednost (osnove PDV prema Zakonu o PDV, evidentiranje izdatih i primljenih računa i sastavljanje poreske prijave PP PDV, knjiženje PDV na grupama 27 i 47, obračun i knjiženje pdv na kraju poreskog perioda)
 • Evidencija novčanih sredstava (popunjavanje instrumenata platnog prometa, knjiženje izvoda, sastavljanje i knjiženje blagajničkog dnevnika)
 • Obračun i knjiženje obračuna zarada
 • Evidencija poslovanja trgovinskih preduzeća (nabavka robe, interno kretanje robe, nivelacija prodajne cene robe, realizacija robe, uvoz i izvoz robe)
 • Prosto knjigovodstvo – specifičnosti knjiženja i dokumentacija u prostom knjigovodstvu
 • Podnošenje poreskih prijava elektronskim putem korišćenjem kvalifikovanog elektronskog sertifikata
 • Rad u knjigovodstvenom programu Biznisoft uz korišćenje originalne dokumentacije:
  • sastavljanje kalkulacije prodajne cene robe i automatsko knjiženje nabavke robe
  • sastavljanje otpremnice i izlazne fakture robe i automatsko knjiženje izlaznih računa za robu
  • knjiženje računa za sve vrste troškova
  • knjiženje izvoda i blagajničkog izveštaja
  • knjiženje internog kretanja robe
  • knjiženje nivelacije cena robe
  • formiranje baza podataka o klijentima i artiklima

Čačak

Lomina br. 59
032 340 395, 032 343 198
065 334 31 98

Gornji Milanovac

Kneza Aleksandra br. 35
032 715 395
064 860 15 52
© Obrazovni centar Sveti Sava Čačak
apartmentgraduation-hatpictureusersphone-handsetcrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram