Informatička obuka po ECDL standardu

ECDL (European Computer Driving Licence)

U našoj školi računara, u prijatnoj atmosferi u centru grada, sa timom iskusnih nastavnika možete pohađati obuku u osnovnim računarskim kursevima koji se obavlja prema ECDL standardima, tako da nakon obuke možete polagati ECDL ispite radi dobijanja ECDL sertifikata.

Šta je ECDL?

Evropska vozačka kompjuterska dozvola (European Computer Driving Licence ECDL) je međunarodno priznat sertifikat koji se dobija za pokazano znanje o informacionim tehnologijama u korišćenju personalnog računara. ECDL je priznat u 160 zemalja i preveden je na 32 svetska jezika. Sa preko 6 miliona učesnika, ECDL je najveći svetski sertifikat za korisnike kompjuterskih veština. Više o ECDL-u pogledajte na sajtu ECDL Fondacije.

Kako se stiče ECDL?

ECDL diploma stiče se polaganjem testova u okviru sedam različitih modula koji obuhvataju kompjutersku teoriju i praksu:

  • Osnovni modul 1: Koncepti informatičkih tehnologija
  • Osnovni modul 2: Upotreba kompjutera i upravljanje dokumentima (Windows XP)
  • Osnovni modul 3: Obrada teksta (Word)
  • Osnovni modul 4: Tabelarne kalkulacije (Excel)
  • Osnovni modul 5: Baze podataka (Access)
  • Osnovni modul 6: Prezentacije (PowerPoint)
  • Osnovni modul 7: Informacije i komunikacije (Internet Explorer + Outlook Express)

Kandidatima su na raspolaganju dve varijante ECDL sertifikata: ECDL Start i ECDL Core.

ECDL Start sertifikata se dobija ukoliko kandidat položi četiri modula, a ECDL Core sertifikat se dobija ukoliko kandidat položi svih sedam modula.

Zašto mi je potreban ECDL sertifikat?

ECDL je međunarodno priznata kvalifikacija koja Vam otvara vrata kod svih poslodavaca koji zahtevaju poznavanje rada na računarima.

ECDL sertifikat je potreban kako početnicima u svetu računara tako i naprednim korisnicima.

Početnici u toku obuke kreću od samih osnova rada računara i toku par nedelja stiču sva potrebna znanja za svakodnevno korišćenje računara kod kuće ili na poslu. Za par nedelja obuke polaznici koji ranije nisu imali kontakt sa računarom stiču potrebno znanje za dobijanje međunarodno priznate diplome.

Iskusni korisnici računara ECDL obukom i sertifikatom stiču napredna znanja, međunarodnu diplomu i omogućava im se dalja sertifikacija za napredne nivoe ECDL sertifikata.

Čačak

Lomina br. 59
032 340 395, 032 343 198
065 334 31 98

Gornji Milanovac

Kneza Aleksandra br. 35
032 715 395
064 860 15 52
© Obrazovni centar Sveti Sava Čačak
apartmentgraduation-hatpictureusersphone-handsetcrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram