Enter your keyword

post

Biografija Milica Risimović

Biografija Milica Risimović

Milica Risimović
LIČNE INFORMACIJE
Ime i prezime Milica Risimović (devojački Drašković)
OBRAZOVANJE
Naziv obrazovne ustanove Tehnički fakultet Čačak-Univerzitet u Kragujevcu
Mesto Čačak
Period školovanja, od- do 2000-2006
Odsek/smer Pedagoško-tehnički smer
Stečeno zvanje Profesor tehnike i informatike
Nivo obrazovanja VII
PROFESIONALNO ISKUSTVO U PODRUČJU RADA U KOME SE LICA OBUČAVAJU
Naziv i adresa poslodavca Agencija “Sveti Sava”
Period (od – do) 2007- 2010 stalni radni odnos, 2010-sada honorarno angažovan predavač po potrebi
Naziv radnog mesta predavač na osnovnim informatičkim obukama, osnovnim informatičkim obukama po ECDL standardu
Opis radnih dužnosti i obaveza Predavač na osnovnim informatičkim obukama – Windows, Microsoft Office, Internet….
Ostvareni rezultati Praktično i pedagoško iskustvo
Naziv i adresa poslodavca Privredni Sud u Čačku
Period (od – do) 2010 – 2012
Naziv radnog mesta Sistem Administrator
Opis radnih dužnosti i obaveza Održavanje računarskih mreža, uređaja, nadogradnja i prepravka više programa vezanih za rad u Sudstvu, instalacija i održavanje računarskih sistema, administriranje pravima korisnika,njihovim pristupima i sveopštom sigurnosti sistema u Sudu
Ostvareni rezultati Znanje i praksa sa programima za rad u Sudstvu, administriranje rada složenih računarskih mreža i kontrola sigurnosti u radu
ISKUSTVO U OBUČAVANJU LICA ZA ZANIMANJE/POSLOVE NA KOJE SE OBUKA ODNOSI
Naziv i adresa poslodavca Nacionalna služba za zapošljavanje- Kraljevo
Period (od – do) 2008 godina
Naziv obuke Osnovna informatička obuka za slepa i slabovida lica- 3 polaznika
Ostvareni rezultati Visoka prolaznost polaznika na ispitima
Naziv i adresa poslodavca Nacionalna služba za zapošljavanje- Kraljevo
Period (od – do) 2009 godina
Naziv obuke Osnovna informatička obuka za gluva i nagluve osobe- 5 polaznka
Ostvareni rezultati Visoka prolaznost polaznika na ispitima
Naziv i adresa poslodavca Nacionalna služba za zapošljavanje- Čačak
Period (od – do) 2010 godina
Naziv obuke Osnovna informatička obuka za gluva i nagluva lica po ECDL standardu- 7 polaznika
Ostvareni rezultati Visoka prolaznost polaznika na ispitima
Naziv i adresa poslodavca Nacionalna služba za zapošljavanje- Čačak
Period (od – do) 2011 godina
Naziv obuke Poslovni sekretar za osobe sa invaliditetom-deo računara -5 polaznika
Ostvareni rezultati Visoka prolaznost polaznika na ispitima
Naziv i adresa poslodavca Nacionalna služba za zapošljavanje- Čačak
Period (od – do) 2013 godina
Naziv obuke Poslovni sekretar za osobe sa invaliditetom-deo računara- 5 polaznika
Ostvareni rezultati Visoka prolaznost polaznika na ispitima
Naziv i adresa poslodavca Nacionalna služba za zapošljavanje- Odžaci
Period (od – do) 2015 godina
Naziv obuke Osnovna informatička obuka po ECDL standardu za osobe sa inavliditetom-5 polaznika
Ostvareni rezultati Visoka prolaznost polaznika na ispitima
Naziv i adresa poslodavca Nacionalna služba za zapošljavanje- Inđija
Period (od – do) 2016godina
Naziv obuke Osnovna informatička obuka po ECDL standardu za osobe sa inavliditetom-5 polaznika
Ostvareni rezultati Visoka prolaznost polaznika na ispitima
ISKUSTVO U OBUČAVANJU LICA
Naziv i adresa poslodavca Agencija “Sveti Sava”
Period (od – do) 2007- 2010 stalni radni odnos, 2010-sada honorarno angažovan predavač po potrebi
Naziv radnog mesta predavač na osnovnim informatičkim obukama, osnovnim informatičkim obukama po ECDL standardu
Ostvareni rezultati Predavač na osnovnim informatičkim obukama – Windows, Microsoft Office, Internet….
Praktično i pedagoško iskustvo
Iskustvo u obučavanju lica ZA ZANIMANJE/POSLOVE NA KOJE SE OBUKA ODNOSI
Naziv i adresa poslodavca Agencija Sveti Sava
Period (od – do) 2008-sada
Naziv obuke ECDL informatička obuka za osobe sa invaliditetom u saradnji sa NSZ
Ostvareni rezultati
DODATNE KVALIFIKACIJE
Licence, atesti, sertifikati
Članstvo u strukovnim udruženjima
Relevantni stručni kursevi, seminari
Objavljivani radovi