Biografija Milica Risimović

Milica Risimović

Lične informacije

Ime i prezime

Milica Risimović (devojački Drašković)

Obrazovanje

Naziv obrazovne ustanove

Tehnički fakultet Čačak - Univerzitet u Kragujevcu

Period školovanja

2000 - 2006

Odsek/smer

Pedagoško-tehnički smer

Stečeno zvanje

Profesor tehnike i informatike

Nivo obrazovanja

VII

Profesionalno iskustvo u području rada u kome se lica obučavaju

Agencija "Sveti Sava"

Period (od - do)

2007 - 2010 stalni radni odnos, 2010-sada honorarno angažovan predavač po potrebi

Naziv radnog mesta

Predavač na osnovnim informatičkim obukama, osnovnim informatičkim obukama po ECDL standardu

Opis dužnosti i obaveza

Predavač na osnovnim informatičkim obukama - Windows, Microsoft Office, Internet...

Ostvareni rezultati

Praktično i pedagoško iskustvo

Privredni sud u Čačku

Period (od - do)

2010 - 2012

Naziv radnog mesta

Sistem Administrator

Opis dužnosti i obaveza

Održavanje računarskih mreža, uređaja, nadogradnja i prepravka više programa vezanih za rad u Sudstvu, instalacija i održavanje računarskih sistema, administriranje pravima korisnika, njihovim pristupima i sveopštom sigurnosti sistema u sudu.

Ostvareni rezultati

Znanje i praksa sa programima za rad u sudstvu, administriranje rada složenih računarskih mreža i kontrola sigurnosti u radu.

Iskustvo u obučavanju lica za zanimanje/poslove na koje se obuka odnosi

Nacionalna služba za zapošljavanje - Kraljevo

Period (od - do)

2008. godina

Naziv obuke

Osnovna informatička obuka za slepa i slabovida lica - 3 polaznika

Ostvareni rezultati

Visoka prolaznost polaznika na ispitima

Nacionalna služba za zapošljavanje - Kraljevo

Period (od - do)

2009. godina

Naziv obuke

Osnovna informatička obuka za gluva i nagluve osobe - 5 polaznika

Ostvareni rezultati

Visoka prolaznost polaznika na ispitima

Nacionalna služba za zapošljavanje - Čačak

Period (od - do)

2010. godina

Naziv obuke

Osnovna informatička obuka za gluva i nagluva lica po ECDL standardu - 7 polaznika

Ostvareni rezultati

Visoka prolaznost polaznika na ispitima

Nacionalna služba za zapošljavanje - Čačak

Period (od - do)

2011. godina

Naziv obuke

Poslovni sekretar za osobe sa invaliditetom - deo računara - 5 polaznika

Ostvareni rezultati

Visoka prolaznost polaznika na ispitima

Nacionalna služba za zapošljavanje - Čačak

Period (od - do)

2013. godina

Naziv obuke

Poslovni sekretar za osobe sa invaliditetom - deo računara - 5 polaznika

Ostvareni rezultati

Visoka prolaznost polaznika na ispitima

Nacionalna služba za zapošljavanje - Odžaci

Period (od - do)

2015. godina

Naziv obuke

Osnovna informatička obuka po ECDL standardu za osobe sa inavliditetom - 5 polaznika

Ostvareni rezultati

Visoka prolaznost polaznika na ispitima

Nacionalna služba za zapošljavanje - Inđija

Period (od - do)

2016. godina

Naziv obuke

Osnovna informatička obuka po ECDL standardu za osobe sa inavliditetom - 5 polaznika

Ostvareni rezultati

Visoka prolaznost polaznika na ispitima

Iskustva u obučavanju lica

Agencija "Sveti Sava"

Period (od - do)

2007- 2010 stalni radni odnos, 2010-sada honorarno angažovan predavač po potrebi

Naziv radnog mesta

Predavač na osnovnim informatičkim obukama, osnovnim informatičkim obukama po ECDL standardu

Ostvareni rezultati

Predavač na osnovnim informatičkim obukama - Windows, Microsoft Office, Internet...

Iskustvo u obučavanju lica za zanimanje/poslove na koje se obuka odnosi

Agencija "Sveti Sava"

Period (od - do)

2008 - sada

Naziv obuke

ECDL informatička obuka za osobe sa invaliditetom u saradnji sa NSZ

Čačak

Lomina br. 59
032 340 395, 032 343 198
065 334 31 98

Gornji Milanovac

Kneza Aleksandra br. 35
032 715 395
064 860 15 52
© Obrazovni centar Sveti Sava Čačak
apartmentgraduation-hatpictureusersphone-handsetcrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram