Enter your keyword

post

Biografija Tanja Vučićević

Biografija Tanja Vučićević

Tanja Vučićević
LIČNE INFORMACIJE
Ime i prezime Tanja Topalović
OBRAZOVANJE
Naziv obrazovne ustanove Filološki fakultet univerziteta u Beogradu
Mesto Beograd
Period školovanja, od- do 2000 – 2008
Odsek/smer Engleski jezik i književnost
Stečeno zvanje Profesor engleskog jezika i književnosti
Nivo obrazovanja
PROFESIONALNO ISKUSTVO U PODRUČJU RADA U KOME SE LICA OBUČAVAJU
Naziv i adresa poslodavca “Osnovna škola za odrasle” Kosta Novaković, Čačak
Period (od – do) Januar 2009 – sada
Naziv radnog mesta Profesor engleskog jezika i književnosti
Opis radnih dužnosti i obaveza Rad sa decom i odraslima ometenim u razvoju
Ostvareni rezultati
Naziv i adresa poslodavca Agencija Sveti Sava, Lomina 59 čačak, Ministarstvo Ekonomije i Regionalnog razvoja
Period (od – do) Od 2008 do sada
Naziv radnog mesta Prevodilaca na projektu Regionalni razvoj Bora
Opis radnih dužnosti i obaveza Prevodilac na projektu
Ostvareni rezultati
ISKUSTVO U OBUČAVANJU LICA ZA ZANIMANJE/POSLOVE NA KOJE SE OBUKA ODNOSI
Naziv i adresa poslodavca Agencija Sveti Sava, Lomina 59 čačak u saradnji sa NSZ
Period (od – do) Od 2008 do sada
Naziv obuke Poslovni sekretar- deo obuke Engleski jezik
Ostvareni rezultati uspešno obučeni polaznici među kojima su i osobe sa invaliditetom
Naziv i adresa poslodavca Agencija Sveti Sava, Lomina 59 Čačak u saradnji sa NSZ
Period (od – do) Od 2008 do sada
Naziv obuke Engleski jezik A1, A2, B1 nivo
Ostvareni rezultati uspešno obučeni polaznici 8
Naziv i adresa poslodavca Agencija Sveti Sava, Lomina 59 Čačak
Period (od – do) Tokom 2008
Naziv obuke Engleski jezik A1, A2 nivo
Ostvareni rezultati Obuka Engleskog jezika 8
Naziv i adresa poslodavca Agencija Sveti Sava, Lomina 59 Čačak u saradnji sa NSZ
Period (od – do) 2011 i 2014
Naziv obuke Poslovni sekretar- deo obuke Engleski jezik
Ostvareni rezultati uspešno obučeni polaznici
Naziv i adresa poslodavca Agencija Sveti Sava, Lomina 59
Period (od – do) 2011 i 2014
Naziv obuke Poslovni sekretar- deo obuke Engleski jezik
Ostvareni rezultati uspešno obučeni polaznici
Naziv i adresa poslodavca Agencija Sveti Sava, Lomina 59
Period (od – do) Od 2008 do danas
Naziv obuke Engleski jezik za decu uzrtast osnovna škola kao i engleski jezik za srednjoškolce
Ostvareni rezultati Rad u malim grupama