Biografija Tanja Vučićević

Tanja Vučićević

Lične informacije

Ime i prezime

Tanja Vučićević

Obrazovanje

Naziv obrazovne ustanove

Filološki fakultet univerziteta u Beogradu

Period školovanja

2000 - 2008

Odsek/smer

Engleski jezik i književnost

Stečeno zvanje

Profesor engleskog jezika i književnosti

Profesionalno iskustvo u području rada u kome se lica obučavaju

"Osnovna škola za odrasle" Kosta Novaković, Čačak

Period (od - do)

Januar 2009 - sada

Naziv radnog mesta

Profesor engleskog jezika i književnosti

Opis radnih dužnosti i obaveza

Rad sa decom i odraslima ometenim u razvoju

Agencija Sveti Sava, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja

Period (od - do)

2008 - sada

Naziv radnog mesta

Prevodilaca na projektu Regionalni razvoj Bora

Opis radnih dužnosti i obaveza

Prevodilac na projektu

Iskustvo u obučavanju lica za zanimanje/poslove na koje se obuka odnosi

Agencija Sveti Sava

Period (od - do)

2008. - sada

Naziv obuke

Poslovni sekretar - deo obuke Engleski jezik

Ostvareni rezultati

uspešno obučeni polaznici među kojima su i osobe sa invaliditetom

Agencija Sveti Sava Čačak u saradnji sa NSZ

Period (od - do)

2008. - sada

Naziv obuke

Engleski jezik A1, A2, B1 nivo

Ostvareni rezultati

uspešno obučeni polaznici 8

Agencija Sveti Sava Čačak

Period (od - do)

Tokom 2008.

Naziv obuke

Engleski jezik A1, A2 nivo

Ostvareni rezultati

Obuka Engleskog jezika 8

Agencija Sveti Sava Čačak

Period (od - do)

2011. - 2014.

Naziv obuke

Poslovni sekretar - deo obuke Engleski jezik

Ostvareni rezultati

Uspešno obučeni polaznici

Agencija Sveti Sava Čačak

Period (od - do)

2008. -

Naziv obuke

Engleski jezik za decu uzrtast osnovna škola kao i engleski jezik za srednjoškolce

Ostvareni rezultati

Rad u malim grupama

Čačak

Lomina br. 59
032 340 395, 032 343 198
065 334 31 98

Gornji Milanovac

Kneza Aleksandra br. 35
032 715 395
064 860 15 52
© Obrazovni centar Sveti Sava Čačak
apartmentgraduation-hatpictureusersphone-handsetcrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram