Biografija Danijela Rvović

Danijela Rvović
Lične informacije
Ime i prezime Danijela Rvović
Adresa Čačak
Obrazovanje
Naziv obrazovne ustanove Ekonomski fakultet
Mesto Kragujevac
Period školovanja, od- do 1999-2006.
Odsek/smer Preduzetništvo
Stečeno zvanje Diplomirani ekonomista
Nivo obrazovanja VII stepen
PROFESIONALNO ISKUSTVO U PODRUČJU RADA U KOME SE LICA OBUČAVAJU
Naziv i adresa poslodavca Ekonomska škola Čačak
Period (od – do) 2007- sada
Naziv radnog mesta Nastavnik ekonomske grupe predmeta
Opis radnih dužnosti i obaveza Nastavnik na sledćim oblastima: Osnovi ekonomije, Statistička analiza, Monetarna ekonomija, Bankarstvo, Finansijsko poslovanje, Računovodstvo, Poslovna korespodencija, Mendžment, Nacionalana ekonomija, Poslovna statistika, Međunarodni ekonomski odnosi.
Ostvareni rezultati
PROFESIONALNO ISKUSTVO U ZANIMANJU ZA KOJE SE LICA OBUČAVAJU
Naziv i adresa poslodavca Opština Čačak i Udruženje Horizonti Čačak
Period (od – do) 2006-2007.
Naziv radnog mesta Finansijski administrator-knjigovođa
Opis radnih dužnosti i obaveza Vođenje poslovnih knjiga u skladu sa MRS, finansijsko izveštavanje u skladu sa zahtevima Evropske unije
Ostvareni rezultati Uspešno obavljena revizija od strane domaće i inostrane revizorske kuće
ISKUSTVO U OBUČAVANJU LICA
Naziv i adresa poslodavca Agencija Sveti Sava, Čačak
Period (od – do) 2007-sada
Naziv obuka Obuka za samostalno vođenje poslovnih knjiga, obuka za poslovne sekretare – poslovna korespodencija, obuka Izrada završnog računa Obuke elektrnoskog poslovanja iz oblasti Elektronskog bankarstva, Internet ekonomije, Internet Marketinga i Menadžmenta.
Ostvareni rezultati Uspešna obavljena obuka svih polaznika kursa
Naziv i adresa poslodavca Agencija Sveti Sava,Čačak
Period (od – do) 2010
Naziv obuka Obuka za samostalno vođenje poslovnih knjiga, obuka za poslovne sekretare – poslovna korespodencija.-6 polaznika u saradnji sa nacionalnom službom za zapošljavanje
Ostvareni rezultati Uspešna obavljena obuka svih polaznika kursa
Naziv i adresa poslodavca Obrazovni centar Sveti Sava,Kraljevo
Period (od – do) 2012
Naziv obuka Obuka za samostalno vođenje poslovnih knjiga, 10 polaznika u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje
Ostvareni rezultati Uspešna obavljena obuka svih polaznika kursa
Naziv i adresa poslodavca Agencija Sveti Sava,Čačak
Period (od – do) 2013
Naziv obuka Obuka za samostalno vođenje poslovnih knjiga, obuka za poslovne sekretare – poslovna korespodencija.-5 polaznika u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje
Ostvareni rezultati Uspešna obavljena obuka svih polaznika kursa
Naziv i adresa poslodavca Agencija Sveti Sava, Čačak
Period (od – do) 2015
Naziv obuka Obuka za Vođenje poslovnih knjiga,10 polaznika u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje
Ostvareni rezultati Uspešna obavljena obuka svih polaznika kursa
Naziv i adresa poslodavca Agencija Sveti Sava, Gornji Milanovac
Period (od – do) 2016
Naziv obuka Obuka za Vođenje poslovnih knjiga, -9 polaznika u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje
Ostvareni rezultati Uspešna obavljena obuka svih polaznika kursa
Naziv i adresa poslodavca Agencija Sveti Sava, Čačak
Period (od – do) 2018
Naziv obuka Obuka poslovni sekretar, deo poslovne korespodencije, 5 polaznika
Ostvareni rezultati Uspešna obavljena obuka svih polaznika kursa
DODATNE KVALIFIKACIJE
Licence, atesti, sertifikati Sertifikat – Word, Internet, Excel
Članstvo u strukovnim udruženjima Udruženje profesora srednjih škola Dositej
Relevantni stručni kursevi, seminari Seminar – obuka u birou (za vođenje poslovnih knjiga)
Objavljivani radovi
Download WordPress Themes Free
Premium WordPress Themes Download
Premium WordPress Themes Download
Download Best WordPress Themes Free Download
free online course
download mobile firmware
Download WordPress Themes
udemy course download free

by

Tags: