Enter your keyword

post

Obuka Front-End Web Programiranje (HTML, CSS, JavaScript, jQuery,AJAX, SEO..)

Posao Front-End Web programera je  trenutno popularan i ova obuka objedinjuje i integriše materiju Web dizajna, Web programiranja i SEO-a.

Front-End programer ima za cilj da potpuno kreira, prilagodi i isprogramira vizuelni identitet sajta, pripremi slike i tekstove, složi ih na odgovarajući način, prilagodi potrebama korisnika i tržišta i kreira sajt koji ostavlja potpun efekat kod krajnjeg korisnika.

U toku kursa izučavaju se najpopularniji jezici, tehnologije i njihove primene: HTML, CSS, XML,  JavaScript, AJAX i jQuery.

Na kraju kursa korisnik treba da ima kreiran kompletan sajt sa najsavremenijim zahtevima i da nauči postupak postavljanja tog sajta na Internet.

Posebna pažnja se posvećuje alatima, trikovima i veštinama kako da se kreirani sajt najbolje moguće tretira od strane Web pretraživača i kako da se u postupku pretrage korisniku pokaže na prvoj stranici Google-a.

Ovaj kurs traje 80 časova.

Nastavne oblasti na obuci Front-End Web programiranje

 1. Uvod u HTML
 • Izrada web strane pomoću HTML5 oznaka
 • HTML oznake za markiranje teksta
 • HTML hiperveze
 • Dodavanje slika na HTML stranu
 • HTML tabele
 • HTML obrasci
 • Upotreba HTML atributa za fino podešavanje obrazaca
 1. Uvod u CSS3
 • Definisanje CSS3 stilova
 • Podešavanje ivica pomoću CSS3-a
 • CSS3 Formatiranje boja i pozadine pomoću CSS3-a
 • Formatiranje fontova i teksta pomoću CSS3-a
 • Margine, udaljenost od ivica i veličina elemenata
 • Pozicioniranje elemenata pomoću CSS3-a
 • Još ponešto u CSS3
 1. JavaScript
 • Objektno-orjentisan JavaScript
 • JavaScript
 • Osnovni tipovi podataka, nizovi, petlje i uslovi
 • Funkcije
 • Objekti
 • Obrasci za pisanje programa i projektni obrasci
 • Testiranje i otklanjanje grešaka
 • Dinamičko programiranje i biblioteka React
 1. jQuery
 • Osnove biblioteke jQuery
 • Kod biblioteke jQuery
 • Biranje DOM elemenata
 • DOM stuktura
 • Rad sa DOM elementima
 • Testiranje jQuery
 1. AJAX
 • Sigurnost Web aplikacija
 • Praktični rad – Web IKE aplikacija
 1. SEO
 • Vođstvo
 • Komunikacija