Enter your keyword

post

Kurs Italijanskog Jezika

Kurs italijanskog jezika sprovodi se po programu ESPRESSO, kurs je podeljen na tri nivoa

  • početni- Espre o 1 ,
  • srednji-Espre o 2 i
  • viši-Espre o 3

Kurs se bazira na modernim i inovativnim metodološkim principima zahvaljujući kojima polaznik stiče sposobnost da brzo, sa lakoćom i sigurnošću komunicira u realnim situacijama.

Poseban značaj poklanja se razvoju komunikativne sposobnosti polaznika čiji se razvoj stimuliše kroz posebne aktivnosti, a uz njihovu primenu u životnim situacijama pomoću interakcije članova grupe. Istovremeno, pažnja se poklanja i sticanju znanja iz gramatike italijanskog jezika. Program je bogat informacijama o italijanskoj kulturi i načinu života ovog naroda.

Obuka traje po jednom nivou 64 školska časa, dva puta nedeljno po dvočas ili dva puta nedeljno po tročas.