Biografija Biljana Djorić

Biljana Đorić

Lične informacije

Ime i prezime

Biljana Đorić

Adresa

Čačak

Obrazovanje

Naziv obrazovne ustanove

Fakultet tehničkih nauka Čačak

Period školovanja

2009-2014

Odsek/smer

Integrisane akademske studije – Tehnika i informatika

Stečeno zvanje

Master profesor tehnike i informatike

Nivo obrazovanja

Drugi stepen

Naziv obrazovne ustanove

Fakultet tehničkih nauka Čačak

Period školovanja

2014 - 2016

Odsek/smer

Tehnika i informatika – master za elektronkso učenje

Stečeno zvanje

Master profesor tehnike i informatike za elektronsko učenje

Nivo obrazovanja

Drugi stepen

Naziv obrazovne ustanove

Pedagoški fakultet Sombor, Univerzitet u Novom Sadu

Mesto

Sombor

Period školovanja

2015 -

Odsek/smer

Metodika razredne nastave informatike

Nivo obrazovanja

Treći stepen (doktorske studije)

Profesionalno iskustvo u području rada u kome se lica obučavaju

Naziv i adresa poslodavca

Fakultet tehničkih nauka, Čačak

Period (od – do)

2014 -

Naziv radnog mesta

Asistent

Opis radnih dužnosti i obaveza

Izvođenje časova vežbi iz predmeta: Tehničko crtanje, Metodika tehnike i informatike, Dokimologija, Stručna školska praksa 1,2,3, Instrukcioni dizajn, Računarske aplikacije

Ostvareni rezultati

Pedagoško i istraživačko iskustvo

Iskustvo u obučavanju lica za zanimanje/poslove na koje se obuka odnosi

Naziv i adresa poslodavca

Agecnija Sveti Sava

Period (od – do)

2017 -

Naziv obuke

AutoCad

Ostvareni rezultati

Praktično i pedagoško iskustvo

Dodatne kvalifikacije

Licence, atesti, sertifikati

Učešće u komisiji za pregled radova Okružnog takmičenja iz Kompjuterske grafike za srednjoškolce, Koceljeva

Članstvo u strukovnim udruženjima

http://www.dios.edu.rs/
http://metodike.bio.bg.ac.rs/

Objavljivani radovi

Radovi u međunarodnim časopisima 1. Kuzmanović, B.i Vučetić, M. (2015). Samoregulacija učenja iz perspektive učenika i njena povezanost sa školskim uspehom.Nastava i vaspitanje, 64(2), 269-283. (M24) Radovi u nacionalnim časopisima 1. Papić, M. Ž., Aleksić, V.,Kuzmanović, B.(2015). Primena informaciono-komunikacionih tehnologija u obrazovanju.Učenje i nastava, 1(3), 587-602. (M53) 2. Papić, M. Ž., Aleksić, V.,Kuzmanović, B., Papić,M.(2015). Primjena mapa uma i konceptualnih mapa u nastavnom procesu.Vaspitanje i obrazovanje,XL(3), 13-25. (M52) 3. Kuzmanović, B.i Papić, M.Ž. (2017). Mogućnosti primene Web 2.0 alata u obrazovanju.Pedagogija, 72(2), 127-138. (M51) 4. Makljenović, S.,Kuzmanović, B.i Papić, Ž. (2017). Stavovi učenika mašinske struke prema školi i nastavi,Pedagogija,72(4), 456-468. ISSN 0031-3807. (M51) 5. Kuzmanović, B. i Lambić, D. (2017). Primena virtulenih/udaljenih laboratorija u obrazovanju.Norma, XXII (2), 209-221. (M52) Radovi na međunarodnim skupovima štampani u celini (M33) 1. Bjekić, D., Vučetić, M. iKuzmanović, B.(2016). School-based mentoring of students-teachers in the practice and beginning teachers. In I. Milićević (ed.).Proceedings TIO 2016, pp. (344-352), Čačak: Faculty of Technical Sciences, (UDK: 371.14+378.126]:62). 2. Kuzmanović, B., Blagojević, M. & Vujičić, M. (2016). Learnig styles of students of different profe ions.In I. Milićević (ed.).Proceedings TIO 2016, pp. (334-343), Čačak: Faculty of Technical Sciences, (UDK: 37.042-057.875). 3. Blagojević, M. &Kuzmanović, B. (2016). Text proce ing in analysis of students’ attitudes. In M. Pardanjac (ed.).VII international conference on Information Technology and Development of Education – ITRO 2016.Proceedings of papers,pp. (97-99), Zrenjanin: Technical Faculty “Mihajlo Pupin”. 4. Papić, M. Papić, M. Ž., Aleksić, V. &Kuzmanović, B.(2016). Educational system in Serbia.Interantional Conference Education, Science, Economics and Technologies, 23th-24th June 2016,Burgas, 22-29. ISBN:13126121 5. Blagojević,M.,Kuzmanović, B. i Papić, M. (2017). Preferable e-learning Tools – an Action research. In D. Glušac(ed.).International Conference on Information Technology and Development of Education – ITRO 2017.Proceedings of papers,pp.(76-79), Zrenjanin: Tehnical Faculty”Mihajlo Pupin” 6. Blagojević, M., Kuzmanović, B. & Papić, M. (2017). Differences of learning styles between IT and students of other study programs.International scientific conference Unitech 2017 (17-18 November),Proceedings, Volume 4(pp. 284-287).Gabrovo, Bulgaria.ISSN 1313-230X 7. Kuzmanović, B., Blagojević, M. &Papić, M. (2017). Questionnaire validation on example of planing and evaluation of hybrid learning courses.International scientific conference Unitech 2017(17-18 November),Proceedings, Volume 4(pp. 280-283), Gabrovo, Bulgaria.ISSN 1313-230X 8. Đorić, B., Lambić, D. & Jovanović, Ž.(2018). Educational software for learning psychics – combination of simulations and formative a e ment.In I. Milićević (ed.).Proceedings TIE 2018, pp. (47-51), Čačak: Faculty of Technical Sciences, (UDK: 004.4:53). 9. Milovanović, S., Kićanović, N., Dunjić-Mandić, K.&Đorić,B.(2018).Grammar School Graduates’ Profe ional Decision-Making and Higher Education Orientation.In I. Milićević (ed.).Proceedings TIE 2018, pp. (105-113), Čačak: Faculty of Technical Sciences, (UDK:371.132:373.5). Radovi na međunarodnim skupovima štampani u izvodu (M34) 1. Bjekić, D., Vučetić, M.Kuzmanović, B., iZlatić, L. (2015). The role of teacher-mentors for student school practice in evaluation of university curricula for teacher education, 11th International Conference Days of Applied Psychology, 25th-26th. 2015. godine,Book of Abstract, Nis: Faculty of Philosophy, page 11. http://aelemadrid2017.com/en/schedule-european-conference/#_PROGRAMACONFERENCIA http://aelemadrid2017.com/wp-content/uploads/2016/06/C-Programa-CONFERENCE-web21.pdf Radovi na nacionalnimskupovima štampanim u celini (M63) 1. Kuzmanović, B. (2014). Specifičnosti proveravanja i ocenjivanja postignuća učenika sa disleksijom, 5. konferencija sa međunarodnim učešćem “Tehnika i informatika u obrazovanju”, 30-31. maja 2014. godine,Zbornik radova, Čačak: Fakultet tehničkih nauka, 462-467, (UDK: 37.015.3::616.89 [004.43). (M63) 2. Papić M.,Kuzmanović, B., Aleksić, V. Manojlović, G. i Papić Ž. (2015). Preduzetničko učenje u nastavi predmeta Tehničko i informatičko obrazovanje, 3. nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem “Reinženjering poslovnih procesa u obrazovanju”, 25-27. septembra 2015. godine,Zbornik radova,Čačak: Fakultet tehničkih nauka, 391-398, (UDK: 275 377.4 :378.21). 3. Papić, M. Ž., Aleksić, V. iKuzmanović, B..(2015). Doživotno učenje i međunarodno priznata uverenja, 3. nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem “Reinženjering poslovnih procesa u obrazovanju”, 25-27. septembra 2015. godine,Zbornik radova,Čačak: Fakultet tehničkih nauka, 275-281, (UDK: 371.62 371:004). 4. Papić M.Ž, Aleksić, V. iKuzmanović, B.(2016). Informatičko obrazovanje u Srbiji i pojedinim evropskim državama. Prva nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem “Informacione tehnologije, obrazovanje i preduzetništvo”, 10-11. septembra 2016. godine,Zbornik radova, Čačak: Fakultet tehničkih nauka, 355-361. Zbornik radova ITOP2017, (str. 17-30), Čačak. Fakultet tehničkih nauka, ISBN 978-86-7776-211-7; Druga nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem “Informacione tehnologije, obrazovanje i preduzetništvo”, Čačak, 8. i 9. april 2017. Zbornik radova ITOP2017, (str. 139-146), Čačak. Fakultet tehničkih nauka, ISBN 978-86-7776-211-7; Druga nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem “Informacione tehnologije, obrazovanje i preduzetništvo”, Čačak, 8. i 9. april 2017.

Čačak

Lomina br. 59
032 340 395, 032 343 198
065 334 31 98

Gornji Milanovac

Kneza Aleksandra br. 35
032 715 395
064 860 15 52
© Obrazovni centar Sveti Sava Čačak
apartmentgraduation-hatpictureusersphone-handsetcrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram