Enter your keyword

post

Biografija Sanja Glišović

LIČNE INFORMACIJE
Ime i prezime Sanja Glišović Kostić
Adresa Narodnog heroja Predraga Jevtića Škepe 108
Faks
OBRAZOVANJE
Naziv obrazovne ustanove Tehnički fakultet u Čačaku – Univerzitet u Kragujevcu
Mesto Čačak
Period školovanja, od- do 2010-2011.
Odsek/smer Tehnika i informatika
Stečeno zvanje Master profesor tehnike i informatike
Nivo obrazovanja Integrisane akademske studije, drugi stepen
Naziv obrazovne ustanove Saobraćajni fakultet, Univerzitet u Beogradu
Mesto Beograd
Period školovanja, od- do 1996 -2006.
Odsek/smer Pošta i telekomunikacije
Stečeno zvanje Diplomirani inženjer saobraćaja
Nivo obrazovanja VII1
PROFESIONALNO ISKUSTVO U PODRUČJU RADA U KOME SE LICA OBUČAVAJU
Naziv i adresa poslodavca OŠ “Sveti Sava”
Period (od – do) 2011.
Naziv radnog mesta Tehnička prakasa za nastavnik tehnike i informatike
Opis radnih dužnosti i obaveza Samostalno izvođenje nastave uz pratnju mentora.
Ostvareni rezultati Praktično i pedagoško iskustvo.
Naziv i adresa poslodavca ETŠ “Knjaz Miloš”
Period (od – do) 2012 -sada
Naziv radnog mesta Nastavnik računarstava i informatike i poslovne informatike
Opis radnih dužnosti i obaveza Izvođenje nastave i stručnih predmeta u osnovnoj školi.
Ostvareni rezultati Praktično i pedagoško iskustvo
ISKUSTVO U OBUČAVANJU LICA U ZANIMANJU NA KOJE SE OBUKA ODNOSI
Naziv i adresa poslodavca Agecija “Sveti Sava”
Period (od – do) 2012. – sada
Naziv obuke ECDL obuka, izvođenje obuke po EDCL stndardu za svih sedam modula.
Ostvareni rezultati Visoka prolaznost polaznika na ispitima.
ISKUSTVO U OBUČAVANJU LICA
Naziv i adresa poslodavca OŠ “Sveti Sava”
Period (od – do) 2011.
Naziv obuke Tehnička prakasa za nastavnik tehnike i informatike
Ostvareni rezultati Samostalno izvođenje nastave uz pratnju mentora.
Naziv i adresa poslodavca ETŠ “Knjaz Miloš”
Period (od – do) 2012 -sada
Naziv obuke Nastavnik računarstava i informatike i poslovne informatike
Ostvareni rezultati Izvođenje nastave i stručnih predmeta u osnovnoj školi.
Naziv i adresa poslodavca Nacionalna služba za zapošljavanje- Čačak
Period (od – do) 2010 godina
Naziv obuke Poslovni sekretar za osobe sa invaliditetom-deo računara
Ostvareni rezultati Visoka prolaznost polaznika na ispitima
Naziv i adresa poslodavca Nacionalna služba za zapošljavanje- Čačak
Period (od – do) 2013 godina
Naziv obuke Poslovni sekretar za osobe sa invaliditetom- deo računara
Ostvareni rezultati Visoka prolaznost polaznika na ispitima
Naziv i adresa poslodavca Nacionalna služba za zapošljavanje- Čačak
Period (od – do) 2015 godina
Naziv obuke ECDL obuka za osobe sa invaliditetom
Ostvareni rezultati Visoka prolaznost polaznika na ispitima
ISKUSTVO U OBUČAVANJU LICA ZA ZANIMANJE/POSLOVE NA KOJE SE OBUKA ODNOSI
Naziv i adresa poslodavca Nacionalna služba za zapošljavanje- Kraljevo
Period (od – do) 2014 godina
Naziv obuke ECDL obuka, izvođenje obuke po EDCL stndardu za svih sedam modula- 6 polaznika
Ostvareni rezultati Visoka prolaznost polaznika na ispitima
Naziv i adresa poslodavca Nacionalna služba za zapošljavanje- Čačak
Period (od – do) 2015 godina
Naziv obuke ECDL obuka za osobe sa invaliditetom
Ostvareni rezultati Visoka prolaznost polaznika na ispitima
Naziv i adresa poslodavca Nacionalna služba za zapošljavanje- Čačak
Period (od – do) 2016 godina
Naziv obuke ECDL obuka za osobe sa invaliditetom
Ostvareni rezultati Visoka prolaznost polaznika na ispitima