Biografija Sanja Glišović

Ime i prezime

Sanja Glišović Kostić

OBRAZOVANJE

Naziv ustanove

Tehnički fakultet u Čačku - Univerzitet u Kragujevcu

Period školovanja, od - do

2010-2011.

Odsek/smer

Tehnika i informatika

Stečeno zvanje

Master profesor tehnike i informatike

Nivo obrazovanja

Integrisane akademske studije, drugi stepen

Naziv obrazovne ustanove

Saobraćajni fakultet, Univerzitet u Beogradu

Period školovanja, od - do

1996 -2006.

Odsek/smer

Pošta i telekomunikacije

Stečeno zvanje

Diplomirani inženjer saobraćaja

Nivo obrazovanja

VII1

Profesionalno iskustvo u području rada u kome se lica edukuju

OŠ "Sveti Sava"

Period (od - do)

2011.

Naziv radnog mesta

Tehnička prakasa za nastavnik tehnike i informatike

Opis radnih dužnosti i obaveza

Samostalno izvođenje nastave uz pratnju mentora.

Ostvareni rezultati

Praktično i pedagoško iskustvo.

ETŠ "Knjaz Miloš"

Period (od - do)

2012 - sada

Naziv radnog mesta

Nastavnik računarstava i informatike i poslovne informatike

Opis radnih dužnosti i obaveza

Izvođenje nastave i stručnih predmeta u osnovnoj školi.

Ostvareni rezultati

Praktično i pedagoško iskustvo.

Iskustvo u obučavanju lica u zanimanju na koje se obuka odnosi

Agencija "Sveti Sava"

Period (od - do)

2012. - sada

Naziv obuke

ECDL obuka, izvođenje obuke po EDCL stndardu za svih sedam modula.

Ostvareni rezultati

Visoka prolaznost polaznika na ispitima.

Iskustvo u obučavanju lica

OŠ "Sveti Sava"

Period (od - do)

2011.

Naziv obuke

Tehnička prakasa za nastavnik tehnike i informatike

Ostvareni rezultati

Samostalno izvođenje nastave uz pratnju mentora.

ETŠ "Knjaz Miloš"

Period (od - do)

2012 - sada

Naziv obuke

Nastavnik računarstava i informatike i poslovne informatike

Ostvareni rezultati

Izvođenje nastave i stručnih predmeta u osnovnoj školi.

Nacionalna služba za zapošljavanje- Čačak

Period (od - do)

2010.

Naziv obuke

Poslovni sekretar za osobe sa invaliditetom - deo računara

Ostvareni rezultati

Visoka prolaznost polaznika na ispitima

Nacionalna služba za zapošljavanje- Čačak

Period (od - do)

2013.

Naziv obuke

Poslovni sekretar za osobe sa invaliditetom - deo računara

Ostvareni rezultati

Visoka prolaznost polaznika na ispitima

Nacionalna služba za zapošljavanje- Čačak

Period (od - do)

2015.

Naziv obuke

ECDL obuka za osobe sa invaliditetom

Ostvareni rezultati

Visoka prolaznost polaznika na ispitima

Iskustvo u obučavanju lica za zanimanje/poslove na koje se obuka odnosi

Nacionalna služba za zapošljavanje - Kraljevo

Period (od - do)

2014. godina

Naziv obuke

ECDL obuka, izvođenje obuke po EDCL stndardu za svih sedam modula - 6 polaznika

Ostvareni rezultati

Visoka prolaznost polaznika na ispitima

Nacionalna služba za zapošljavanje - Čačak

Period (od - do)

2015. godina

Naziv obuke

ECDL obuka za osobe sa invaliditetom

Ostvareni rezultati

Visoka prolaznost polaznika na ispitima

Nacionalna služba za zapošljavanje - Čačak

Period (od - do)

2016. godina

Naziv obuke

ECDL obuka za osobe sa invaliditetom

Ostvareni rezultati

Visoka prolaznost polaznika na ispitima

Čačak

Lomina br. 59
032 340 395, 032 343 198
065 334 31 98

Gornji Milanovac

Kneza Aleksandra br. 35
032 715 395
064 860 15 52
© Obrazovni centar Sveti Sava Čačak
apartmentgraduation-hatpictureusersphone-handsetcrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram