Konverzacijski kursevi engleskog jezika

Konverzacijski kursevi su osmišljeni tako da poboljšaju sposobnost komunikacije u svakodnevnim neformalnim situacijama i u poslovnom okruzenju. Polaznici sve vreme obavljaju komunikaciju bilo u vidu dijaloga ili u vidu izlaganja na datu temu. Polaznici uglavnom poseduju pasivno znanje engleskog jezika, što je i najveći problem pri učenju. Sposobni su da razumeju ali ne i da se izjašnjavaju. Cilj konverzacijskih kurseva je aktivirati predhodno stečeno znanje diskusijom na neku od tema interesantnih i korisnih polaznicima, gde je uloga profesora svedena na trenera koji će pomoći polaznicima kada "zapnu" nudeći bolju reč ili strukturu.

Konverzacijski kursevi su koncipirani tako da traju ukupno po 36 sati. Nastava se izvodi dva do četiri puta nedeljno po jedan sat. Nivoi znanja potrebni za pohađanje ovih kurseva su B1, B2 i C1. Polaznici se pre obuke testiraju i na osnovu predhodno stečenog znanja raspoređuju u grupe.

Čačak

Lomina br. 59
032 340 395, 032 343 198
065 334 31 98

Gornji Milanovac

Kneza Aleksandra br. 35
032 715 395
064 860 15 52
© Obrazovni centar Sveti Sava Čačak
apartmentgraduation-hatpictureusersphone-handsetcrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram