Enter your keyword

post

Biografija Tatjana Đoković

Biografija Tatjana Đoković

Tatjana Đoković
LIČNE INFORMACIJE
Ime i prezime Tatjana Djokovic
OBRAZOVANJE
Naziv obrazovne ustanove Filolosko-umetnicki fakultet
Mesto Kragujevac
Period školovanja, od – do 2000-2005
Odsek/smer Spanski jezik i hispanske knjizevnosti
Stečeno zvanje Profesor spanskog jezika i hispanskih knjizevnosti
Nivo obrazovanja VII
PROFESIONALNO ISKUSTVO U PODRUČJU RADA U KOME SE LICA OBUČAVAJU
Naziv i adresa poslodavca Obrazovni centar Sveti Sava
Period (od – do) 2008-sada
Naziv radnog mesta Predavac na kursevima engleskog i spanskog jezika
Opis radnih dužnosti i obaveza Rad sa decom i odraslima u malim grupama i individualno. Dinamicna i kreativna nastava na spanskom i engleskom jeziku.
Ostvareni rezultati Prakticno i pedagosko iskustvo
Naziv i adresa poslodavca Agencija za poducavanje stranih jezika Ras
Period (od – do) 2005-2006
Naziv radnog mesta Predavac spanskog i engleskog jezika.
Opis radnih dužnosti i obaveza Rad sa decom i odraslima. Dinamicna i kreativna nastava na spanskom i engleskom jeziku.
Ostvareni rezultati Prakticno i pedagosko iskustvo.
ISKUSTVO U OBUČAVANJU LICA ZA ZANIMANJE/POSLOVE NA KOJE SE OBUKA ODNOSI
Naziv i adresa poslodavca Nacionalna sluzba za zaposljavanje Obrazovni centar Sveti Sava
Period (od – do) 2010
Naziv obuke Obuka za poslovne sekretare za osobe sa invaliditetom deo engleskog jezika. Obuceno 5 osoba sa invaliditetom (fizicki invaliditet)
Ostvareni rezultati