Enter your keyword

post

Obuka Za Profesionalane Fotografe

U našem centru možete slušati obuku za Profesionalne fotografe koju izvodi Damir Buzurović Fotogaf Prve Klase Foto Saveza Srbije (F1) i EFIAP (Ekselencija Internacionalne Federacije Umetnickih Fotografa). Obuka traje 30 časova i izvodi se dva do tri puta nedeljno po dvočas ili tročas. Deo obuke se izvodi u prirodi van učionica u različitim terminima tokom dana, a jedan deo u učionici sa veštačkim svetlima i scenografijom.

Sadržaj obuke Profesionalni fotograf:

1.Svetlost i ekspozicija – Temperaturaboje – Pravac svetlosti …

2.Svetlost i ekspozicija – Temperaturaboje – Pravac svetlosti + Intenzitet svetlosti…

  1. Blenda i vreme eksponiranja …
  2. ISO vrednosti – Histogram kao marker prazne bele i prazne crne boje…

5. Modovi ekspozicije i karakter svetlosti …

6. Senzor, tipovi senzora, dinamicki opseg, kolor modovi, tipovi fajlova …

7. Objektivi – konstrukcija, glavne karakteristike, podela objektiva na tipove i klase prema žižnoj daljini i svetlosnoj moći – stabilizacija fotografije – praktična primena objektiva – likovne posledice upotrebe različitih objektiva …

8.Razvijanje RAW formata u fotografiju pomoću Photoshop-a, doterivanje boja i tonova – korekcija…

9. Retušlica i tela, selekcija/maske – promena veličine – priprema za štampu – konverzija kolor fotografije u crno belu …

10. Praktično snalaženje na ulici, preporučljiva foto-oprema, tipična i kritična mesta u Srbiji, pozicije, reagovanja, snimanja životnih situacija i portreta u eksterijeru i enterijeru, pripreme, realizacija, postprodukcija …

  1. Fashion fotografija …
  2. Macro fotografija …

13.Fashion + macro fotografija (studio) …

14.Kreativna upotreba blica – rasveta 1 …

15.Kreativna upotreba blica – rasveta 2 …

  1. Kreativna upotreba blica – rasveta 3 …
  2. Stock fotografija – enterijer – eksterijer – predmeti ..
  3. Inovativnost, karakter, estetika, stil … Kreativni haos, nagomilavanje elemenata …
  4. Post-produkcija…
  5. Post-produkcija …