Obuka Za Knjigovođe

Cilj nastave knjigovodstva je da osposobi kandidata za usvajanje osnovnih znanja iz računovodstvene problematike, razvijanje računovodstvene logike primenljive u svim vrstama preduzeća (uslužna, proizvodna, trgovinska). Kroz nastavu knjigovodstva kandidati stiču praktična znanja za sastavljanje, obradu i knjiženje knjigovodstvenih dokumenata.

Nastavne jedinice Obuke Knjigovođe

 • Uvod u računovodstvo (privredno društvo, računovodstvo i knjigovodstvo kao osnovni deo računovodstva, Zakon o računovodstvu, Medjunarodni računovodstveni standardi, razvrstavanje pravnih lica prema veličini)
 • Sredstva i izvori sredstava (pojam i vrste)
 • Popis (pojam, cilj i vrste popisa, sastavljanje popisnih lista)
 • Početni bilans stanja (pojam, vrste bilansa, načelo bilansne ravnoteže i sastavljanje originalnog bilansa stanja)
 • Poslovne promene i knjigovodstvena dokumenta (pojam i vrste dokumenata, primeri za popunjavanje originalnih knjigovodstvenih dokumenata i njihovo zavođenje u odgovarajuće poslovne knijge)
 • Knjigovodstveni računi – konta (pojam, pravila knjiženja i primeri za otvaranje, knjiženje i zaključak konta)
 • Dvojno knjigovodstvo i poslovne knjige dvojnog knjigovodstva (dnevnik, glavna knjiga i pomoćne knjige)
 • Jednoobrazno knjigovodstvo, kontni okvir i MRS
 • Porez na dodatu vrednost (osnove PDV prema Zakonu o PDV, evidentiranje izdatih i primljenih računa i sastavljanje poreske prijave PP PDV, knjiženje PDV na grupama 27 i 47, obračun i knjiženje pdv na kraju poreskog perioda)
 • Evidencija novčanih sredstava (popunjavanje instrumenata platnog prometa, knjiženje izvoda, sastavljanje i knjiženje blagajničkog dnevnika)
 • Obračun i knjiženje obračuna zarada
 • Evidencija poslovanja trgovinskih preduzeća (nabavka robe, interno kretanje robe, nivelacija prodajne cene robe, realizacija robe, uvoz i izvoz robe)
 • Prosto knjigovodstvo – specifičnosti knjiženja i dokumentacija u prostom knjigovodstvu
 • Podnošenje poreskih prijava elektronskim putem korišćenjem kvalifikovanog elektronskog sertifikata
 • Rad u knjigovodstvenom programu Biznisoft uz korišćenje originalne dokumentacije:
  • sastavljanje kalkulacije prodajne cene robe i automatsko knjiženje nabavke robe
  • sastavljanje otpremnice i izlazne fakture robe i automatsko knjiženje izlaznih računa za robu
  • knjiženje računa za sve vrste troškova
  • knjiženje izvoda i blagajničkog izveštaja
  • knjiženje internog kretanja robe
  • knjiženje nivelacije cena robe
  • formiranje baza podataka o klijentima i artiklima
Download Premium WordPress Themes Free
Download WordPress Themes Free
Download WordPress Themes Free
Premium WordPress Themes Download
free download udemy paid course
download huawei firmware
Download WordPress Themes Free
free online course

by

Tags: