Enter your keyword

post

Obuka Web Dizajn

Naučite da pravite profesionalne web sajtove. Nemojte da dozvolite da Vaši web sajtovi budu samo rezultat poznavanja tehnike izrade web prezentacija i intuicije ili smisla za dizajn. Kreiranje poslovno orijentisanih web sajtova ima svoja pravila kroz koja dobijate odgovor na pitanja: kako da odredite prioritete, izaberete prave tehnike u skladu sa potrebama klijenta, definišete strukturu poslovnog projekta. Kurs predviđa analizu, planiranje i izradu plana i projekta izrade sajta i samu realizaciju.

Obuka Web Dizajna u Obrazovnom centru “Sveti Sava” obuhvata učenje HTML5 i CSS3 tehnologija, neophodnih za kreiranje atraktivnih web sajtova i prezentacija.Cil jkursa je samostalna izrada web prezentacije od strane polaznika i osposobljavanje za dalji rad u ovoj oblasti. Kurs se izvodi u trajanju od 40 časova i detaljno obrađuje elemente HTML i CSS jezika kroz veliki broj primera, sa akcentom na njihovoj praktičnoj upotrebi u izradi web sajtova. Kao alati za rad sa HTML-om i CSS-om, koriste se programi Aptana Studio, Visual Studio Web Developer, Notepad, Notepad ++, kao i web browseri (Internet Explorer , Google Chrome, Mozilla . ), koji nam znatno olakšavaju pisanje i testiranje web stranica. Kurs obuhvata sledeće oblasti:

 • Uvod HTML
 • Uvod CSS
 • Raspored HTML strane
 • Rad sa pozadinama
 • Kreiranje menija
 • Rad sa fontovima
 • Rad sa Web formama
 • Kreiranje galerije slika
 • CSS Pozicioniranje
 • Rekapitulacija
 • Video galerije
 • Kreiranje kontakt forme
 • Rad sa tabelama
 • CSS3 opcije
 • CSS Pseudo klase
 • JavaScript osnove & jQueryPlugIns
 • SEO (Search Engine Optimisation)
 • Osnove SQL programiranja
 • Osnove dinamičkog web programiranja