Obuka web dizajn

Naučite da pravite profesionalne web sajtove. Nemojte da dozvolite da Vaši web sajtovi budu samo rezultat poznavanja tehnike izrade web prezentacija i intuicije ili smisla za dizajn. Kreiranje poslovno orijentisanih web sajtova ima svoja pravila kroz koja dobijate odgovor na pitanja: kako da odredite prioritete, izaberete prave tehnike u skladu sa potrebama klijenta, definišete strukturu poslovnog projekta. Kurs predviđa analizu, planiranje i izradu plana i projekta izrade sajta i samu realizaciju.

Obuka Web Dizajna u Obrazovnom centru "Sveti Sava" obuhvata učenje HTML5 i CSS3 tehnologija, neophodnih za kreiranje atraktivnih web sajtova i prezentacija.Cil jkursa je samostalna izrada web prezentacije od strane polaznika i osposobljavanje za dalji rad u ovoj oblasti. Kurs se izvodi u trajanju od 40 časova i detaljno obrađuje elemente HTML i CSS jezika kroz veliki broj primera, sa akcentom na njihovoj praktičnoj upotrebi u izradi web sajtova. Kao alati za rad sa HTML-om i CSS-om, koriste se programi Aptana Studio, Visual Studio Web Developer, Notepad, Notepad ++, kao i web browseri (Internet Explorer , Google Chrome, Mozilla . ), koji nam znatno olakšavaju pisanje i testiranje web stranica. Kurs obuhvata sledeće oblasti:

 • Uvod HTML
 • Uvod CSS
 • Raspored HTML strane
 • Rad sa pozadinama
 • Kreiranje menija
 • Rad sa fontovima
 • Rad sa Web formama
 • Kreiranje galerije slika
 • CSS Pozicioniranje
 • Rekapitulacija
 • Video galerije
 • Kreiranje kontakt forme
 • Rad sa tabelama
 • CSS3 opcije
 • CSS Pseudo klase
 • JavaScript osnove & jQueryPlugIns
 • SEO (Search Engine Optimisation)
 • Osnove SQL programiranja
 • Osnove dinamičkog web programiranja

Čačak

Lomina br. 59
032 340 395, 032 343 198
065 334 31 98

Gornji Milanovac

Kneza Aleksandra br. 35
032 715 395
064 860 15 52
© Obrazovni centar Sveti Sava Čačak
apartmentgraduation-hatpictureusersphone-handsetcrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram