Obuka Front-End Web Programiranje (HTML, CSS, JavaScript, jQuery,AJAX, SEO..)

Posao Front-End Web programera je  trenutno popularan i ova obuka objedinjuje i integriše materiju Web dizajna, Web programiranja i SEO-a.

Front-End programer ima za cilj da potpuno kreira, prilagodi i isprogramira vizuelni identitet sajta, pripremi slike i tekstove, složi ih na odgovarajući način, prilagodi potrebama korisnika i tržišta i kreira sajt koji ostavlja potpun efekat kod krajnjeg korisnika.

U toku kursa izučavaju se najpopularniji jezici, tehnologije i njihove primene: HTML, CSS, XML,  JavaScript, AJAX i jQuery.

Na kraju kursa korisnik treba da ima kreiran kompletan sajt sa najsavremenijim zahtevima i da nauči postupak postavljanja tog sajta na Internet.

Posebna pažnja se posvećuje alatima, trikovima i veštinama kako da se kreirani sajt najbolje moguće tretira od strane Web pretraživača i kako da se u postupku pretrage korisniku pokaže na prvoj stranici Google-a.

Ovaj kurs traje 80 časova.

Nastavne oblasti na obuci Front-End Web programiranje

 1. Uvod u HTML
 • Izrada web strane pomoću HTML5 oznaka
 • HTML oznake za markiranje teksta
 • HTML hiperveze
 • Dodavanje slika na HTML stranu
 • HTML tabele
 • HTML obrasci
 • Upotreba HTML atributa za fino podešavanje obrazaca
 1. Uvod u CSS3
 • Definisanje CSS3 stilova
 • Podešavanje ivica pomoću CSS3-a
 • CSS3 Formatiranje boja i pozadine pomoću CSS3-a
 • Formatiranje fontova i teksta pomoću CSS3-a
 • Margine, udaljenost od ivica i veličina elemenata
 • Pozicioniranje elemenata pomoću CSS3-a
 • Još ponešto u CSS3
 1. JavaScript
 • Objektno-orjentisan JavaScript
 • JavaScript
 • Osnovni tipovi podataka, nizovi, petlje i uslovi
 • Funkcije
 • Objekti
 • Obrasci za pisanje programa i projektni obrasci
 • Testiranje i otklanjanje grešaka
 • Dinamičko programiranje i biblioteka React
 1. jQuery
 • Osnove biblioteke jQuery
 • Kod biblioteke jQuery
 • Biranje DOM elemenata
 • DOM stuktura
 • Rad sa DOM elementima
 • Testiranje jQuery
 1. AJAX
 • Sigurnost Web aplikacija
 • Praktični rad – Web IKE aplikacija
 1. SEO
 • Vođstvo
 • Komunikacija
Download Best WordPress Themes Free Download
Download WordPress Themes
Download Nulled WordPress Themes
Premium WordPress Themes Download
free download udemy paid course
download lava firmware
Download Best WordPress Themes Free Download
download udemy paid course for free

by

Tags: