KURS FOTOGRAFIJE

Predavač na obuci Damir Buzurović

 

1. Svetlost i ekspozicija – Temperatura boje – Pravac svetlosti ….

2. Svetlost i ekspozicija – Temperatura boje – Pravac svetlosti  + Intenzitet svetlosti ….

3. Blenda i vreme eksponiranja ….

4. ISO vrednosti – Histogram kao marker prazne bele i prazne crne boje ….

5. Modovi ekspozicije i karakter svetlosti ….

6. Senzor, tipovi senzora, dinamicki opseg, kolor modovi, tipovi fajlova ….

7. Objektivi - konstrukcija, glavne karakteristike, podela objektiva na tipove i klase prema žižnoj daljini i svetlosnoj moći - stabilizacija fotografije - praktična primena objektiva -  likovne posledice upotrebe različitih objektiva ….

8. Razvijanje RAW formata u fotografiju pomoću Photoshop-a,  doterivanje boja i tonova - korekcija ….

9. Retuš lica i tela,  selekcija/maske - promena veličine -  priprema za štampu - konverzija kolor fotografije u crno belu ….

10. Praktično snalaženje na ulici, preporučljiva foto-oprema, tipična i kritična mesta u Srbiji, pozicije, reagovanja, snimanja životnih situacija i portreta u eksterijeru i enterijeru, pripreme, realizacija, postprodukcija ….

11. Fashion fotografija ….

12. Macro fotografija ….

13. Fashion + macro fotografija (studio) ….

14. Kreativna upotreba blica – rasveta 1 ….

15. Kreativna upotreba blica – rasveta 2 ….

16. Kreativna upotreba blica – rasveta 3 ….

17. Stock fotografija – enterijer – eksterijer – predmeti …

18. Inovativnost, karakter, estetika, stil …. Kreativni haos, nagomilavanje elemenata ….

19. Post-produkcija ….

20. Post-produkcija ….

 

Velike stvari počinju na vreme, u detinjstvu. Uz igru i zabavu razvijaju se psiho-motoričke sposobnosti. Dete od najranijih dana treba da razvija funkcionalno znanje i imaginaciju, kreativno mišljenje, poboljša sitnu motoriku, nauči sve čari kreativnosti i kreativnog imaginarnog mišljenja u tome mu likovnost i mašta najviše mogu pomoći. Na ovakvim časovima uz igru dete uči i stvara, planira i menja svet oko sebe. U zavisnosti od uzrasta deca dobijaju mogucnost da spoznaju i saznaju sve specifičnosti estetike.

Uzrasne grupe:  

5.godina-7.godina (dva puta nedeljno, po 90 min.)
8. godina-10.godina (dva puta nedeljno, po 60 min.)
11. godina-15.godina (dva puta nedeljno, po 60 min.)

Srednjoškolci i njihova interesovanja.


Usavršavanje stečenih veština i primena znanja, razvijanje osetljivosti i senzibiliteta. Eksperimentisanje sa poznatim medijumima i teksturama. Upoznavanje sa različitim materijalima i mogućnostima kobinovanja i spajanja. Razvijanje motoričkih i didaktičkih veština. Osvrt na ekologiju, reciklažu i redizajn.

Individualne i grupne pripreme za fakultet.

Kreativne radionice:

  • Oslikavanje stakla
  • Dekupaža


Polaznici u dogovoru sa predavačem i njegovim planom, donose svoj materijal za rad. Maksimalan broj polaznika po grupi je 10

“Look, listen and say” je uzbudljiv i no...

Read more...

FRANCUSKI JEZIK   Kurs Francuskog...

Read more...

Kurs italijanskog jezika sprovodi se po ...

Read more...

Kurs nemačkog jezika se izvodi po udžbeniku Schrit...

Read more...

ENGLESKI JEZIK: New Headway English Cou...

Read more...

Da li znate? da se Ruska federacija p...

Read more...