Kurs španskog jezika

Obrazovni centar "Sveti Sava" organizuje i opšte kurseve španskog jezika sa ciljem približavanja španskog jezika i kulture hispanskih zemalja našim polaznicima. Kursevi traju 4 meseca sa ukupno 64 časa (2 puta po dvočas nedeljno). Nastava se odvija u malim grupama i ima za cilj razvijanje jezičkih sposobnosti polaznika (razumevanje, izražavanje, čitanje i pisanje).

U nastavi jezika koristimo raznovrsne propratne materijale (Internet, CD-ove, časopise) koji prate udžbenike priznatih izdavača kao što su Esepasa ili Difusion.

Na našim kursevima akcenat se stavlja na komunikaciju i na vokabular, i zato kroz nastavu podstičemo sve naše polaznike da komuniciraju, kako sa profesorom tako i sa ostalim polaznicima kursa.

Prema propisima novog Zajedničkog jezičkog evropskog okvira, kursevi su podeljeni na sledeće nivoe:

Početni nivo( Nivelinicial)

  • Početni I ( A1)
  • Početni II ( A2)

Razumevanje i upotreba svakodnevnih poznatih izraza i uobičajenih fraza. Polaznik zna da sebe predstavi i druge, da postavlja pitanja u vezi sa ličnim podacima i odgovara na njih (mesto stanovanja, osobe koje poznaje, šta poseduje, ...).

Srednji nivo (Nivelintermedio)

  • Srednji I ( B1.1)
  • Srednji II ( B1.2)

Polaznik je u stanju da sastavlja jednostavne i logičke testove na poznate teme. U stanju je da opiše iskustva i događaje, snove, nade, želje i da govori o temama koje su vezane za školu, posao, slobodno vreme itd.

Snalazi se u mnogim situacijama koje mogu da se pojave za vreme putovanja u zemljama španskog govornog područja.

Viši nivo (Nivel superior)

  • Viši I ( B2.1)
  • Viši II ( B2.2 )

Polaznik je u stanju da razume osnovne ideje celokupnih tekstova o konkretnim i apstraktnim temama, uključujući i stručne razgovore unutar svoje struke. Može da reaguje relativno slobodno i spontano na razne situacije. Zna da sastavija tekstove na veliki broj tema i da izražava svoje mišljenje o nekoj aktuelnoj temi.

Napredni nivo (Nivelavanzado)

  • Napredni I ( C1. + C1.2)
  • Napredni II ( C1.3 +C1.4)

Polaznik se izražava tečno i spontano bez većih napora. Može da razume širok spektar složenih, dugih tekstova i da iz njih izvuče suštinu. Koristi jezik na jednostavan i fleksibilan način u društvene, akademske i profesionalne svrhe.

Na kraju kursa polaznici polažu završni ispit i dobijaju sertifikat o završenom kursu na određenom nivou.

Čačak

Lomina br. 59
032 340 395, 032 343 198
065 334 31 98

Gornji Milanovac

Kneza Aleksandra br. 35
032 715 395
064 860 15 52
© Obrazovni centar Sveti Sava Čačak
apartmentgraduation-hatpictureusersphone-handsetcrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram