Enter your keyword

post

Kurs Izrade Završnog Računa

Obrazovni centar Sveti Sava organizuje kurseve Izrade završnog računa.Kursevi su namenjeni knjigovodstveno računovodstvenim radnicima koji žele da stručno upotpune svoja znanja i primene ih u praksi.

 • Opsti pojmovi o knjigovodstvu istorija završnog računa značaj i svrha izrade ZR odgovornost
 • Pripreme radnje kod izrade završnog računa
 • Popis osnovnih sredstava nekretnina,postrojenja i opreme,investicione nekretnine I biološka sredstva
 • Popis osnovnih sredstava
 • Popis zaliha materijala,rezernih delova,alata i proizvoda,popis robe,gotovinskih ekvivalenata
 • I gotovine
 • Popis nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda
 • Popis finasiskih plasmana,potrazivanja I obaveza
 • Popis ibaveza
 • Popis kod preduzetnika
 • Praktican rad sa pripremom za knjizenje
 • Obracun zarada
 • Ostale isplate
 • Akcije
 • Obracun razlike u ceni
 • Kursne razlike
 • Obnova gradiva
 • Analiza rashoda I prihoda kontrola knjizenja
 • Porez na dodatnu vrednost [PDV] Obracun proizvodnje klasa 9
 • Kontrola glavne knjige pre popunjavanja obraszazavrsnog racuna
 • Formiranje finasijskog rezultata
 • Bilans uspeha
 • Bilans stanja
 • Statisticki aneks
 • Ostali obrasci
 • Zatvaranje racuna analitike I glavne knjige
 • Otvaranje pocetjog stanja za narednu godinu
 • Izrada zavrsnog racuna