college essay prompt for vcu essay on do the right thing by spike lee what is veterans day essay the day of my life essay

Enter your keyword

post

Kurs Italijanskog Jezika

Kurs italijanskog jezika sprovodi se po programu ESPRESSO, kurs je podeljen na tri nivoa

  • početni- Espre o 1 ,
  • srednji-Espre o 2 i
  • viši-Espre o 3

Kurs se bazira na modernim i inovativnim metodološkim principima zahvaljujući kojima polaznik stiče sposobnost da brzo, sa lakoćom i sigurnošću komunicira u realnim situacijama.

Poseban značaj poklanja se razvoju komunikativne sposobnosti polaznika čiji se razvoj stimuliše kroz posebne aktivnosti a uz njihovu primenu u životnim situacijama pomoću interakcije članova grupe. Istovremeno, pažnja se poklanja i sticanju znanja iz gramatike italijanskog jezika. Program je bogat informacijama o italijanskoj kulturi i načinu života ovog naroda.

Obuka traje po jednom nivou 64 školska časa, dva puta nedeljno po dvočas ili dva putanedeljno po tročas.