Kurs francuskog jezika

FRANCUSKI JEZIK

Kurs Francuskog jezika obuhvata:

  • A1 ( početni )
  • A2 ( početni-srednji)
  • B1 ( srednji I nivo)

Svaki od njih se sastoji od 64 časa (4 meseca) predviđenog programa uz korišćenje isključivo savremenih francuskih udžbenika, radne sveske i CD-a ALTER EGO, methode de fracais (Hachette, francais langue etrangere), zatim gramatike i rečnika.

A1-početni nivo

Bazira se na ovladavanju osnovnim jezičkim veštinama i znanjima: pisanje, čitanje, razumevanje pisanog i govornog teksta, upoznavanje sa osnovama gramatike, leksikonom i fonetikom, sve u cilju sticanja osnovnih komunikativnih sposobnosti na koje se stavlja glavni akcenat.

A2 početni-srednji

Ovaj nivo sadrzi proširivanje i približavanje prethodno stečenog znanja, obogaćivanje vokabulara, gramatike i njihovu upotrebu u komunikaciji.

B1 srednji I nivo

Nivo se zasniva na maksimalnom usavršavanju i primenjivanju znanja iz francuskog jezika i konverzaciji. Tekstovi su složeniji, vokabular znatno proširen, komunikacija se sprovodi bez poteškoća.

Naši kursevi Francuskog jezika su predviđeni za kandidate uzrasta od 15 godina i starije. Svojim sadržajem i temama koje obrađuje polaznici imaju mogućnost da se upoznaju sa kulturom i tradicijom, navikama i karakteristikama naroda čiji jezik uče, kao i naroda koji ovaj jezik govore u drugim (frankofonim) zemljama sveta. Zatim da aktivno učestvuju na času u razgovoru sa profesorom i sa ostalima.

Posle svakog kursa kandidat polaže test o stečenom znanju i dobija sertifikat. Svim zainteresovanim polaznicima naših obuka omogućili smo polaganje za prestižni međunarodni sertifikat DELF 1, priprema za DELF 2 i CEFP 1 de l Alliance francaise de Paris.

Čačak

Lomina br. 59
032 340 395, 032 343 198
065 334 31 98

Gornji Milanovac

Kneza Aleksandra br. 35
032 715 395
064 860 15 52
© Obrazovni centar Sveti Sava Čačak
apartmentgraduation-hatpictureusersphone-handsetcrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram