Kurs Francuskog Jezika

FRANCUSKI JEZIK

Kurs Francuskog jezika obuhvata:

  • A1 ( početni )
  • A2 ( početni-srednji)
  • B1 ( srednji I nivo)

Svaki od njih se sastoji od 64 časa (4 meseca) predviđenog programa uz korišćenje isključivo savremenih francuskih udžbenika, radne sveske i CD-a ALTER EGO, methode de fracais (Hachette, francais langue etrangere), zatim gramatike i rečnika.

A1-početni nivo

Bazira se na ovladavanju osnovnim jezičkim veštinama i znanjima: pisanje, čitanje, razumevanje pisanog i govornog teksta, upoznavanje sa osnovama gramatike, leksikonom i fonetikom, sve u cilju sticanja osnovnih komunikativnih sposobnosti na koje se stavlja glavni akcenat.

A2 početni-srednji

Ovaj nivo sadrzi proširivanje i približavanje prethodno stečenog znanja, obogaćivanje vokabulara, gramatike i njihovu upotrebu u komunikaciji.

B1 srednji I nivo

Nivo se zasniva na maksimalnom usavršavanju i primenjivanju znanja iz francuskog jezika i konverzaciji. Tekstovi su složeniji, vokabular znatno proširen, komunikacija se sprovodi bez poteškoća.

Naši kursevi Francuskog jezika su predviđeni za kandidate uzrasta od 15 godina i starije. Svojim sadržajem i temama koje obrađuje polaznici imaju mogućnost da se upoznaju sa kulturom i tradicijom, navikama i karakteristikama naroda čiji jezik uče, kao i naroda koji ovaj jezik govore u drugim (frankofonim) zemljama sveta. Zatim da aktivno učestvuju na času u razgovoru sa profesorom i sa ostalima.

Posle svakog kursa kandidat polaže test o stečenom znanju i dobija sertifikat. Svim zainteresovanim polaznicima naših obuka omogućili smo polaganje za prestižni međunarodni sertifikat DELF 1, priprema za DELF 2 i CEFP 1 de l Alliance francaise de Paris.

Download Premium WordPress Themes Free
Download WordPress Themes
Download WordPress Themes
Free Download WordPress Themes
online free course
download xiomi firmware
Download WordPress Themes
ZG93bmxvYWQgbHluZGEgY291cnNlIGZyZWU=

by

Tags: