Category: Некатегоризовано

 • KURS DIGITALNOG MARKETINGA

  Danas živimo u društvu znanja, gde je znanje izvor najveće moći. U svetu gde tržište, proizvodi, tehnologije, konkurenti, pravila pa čak i samo društvo trpe rapidne promene, kontinuirana vidljivost i znanje koje omogućava takvu vrstu inovacije su postali važan izvor održive konkurentske prednosti.  Povećajte mogućnost zapošljavanja kod drugih poslodavaca,  kao i za one koji nameravaju da pokrenu […]

 • KURS SPOLJNOTRGOVINSKOG POSLOVANJA

  Cilj kursa je da polaznici steknu pre svega praktično znanje iz oblasti spoljnotrgovinskog poslovanja, radi uspešnog obavljanja spoljnotrgovinskih transakcija, koje se odvijaju između učesnika koji su rezidenti različitih zemalja. Dobro poznavanje spoljnotrgovinskog posla predstavlja jedan od faktora konkurentnosti izvoza, tako što ubrzava i olakšava odvijanje spoljne trgovine. Nastava traje 75 školskih časova i obuhvata sledeće […]

 • PRIPREMA ZA POLAGANJE MEĐUNARODNOG ISPITA FCE

  Obrazovni centar Sveti Sava organizuje obuku, koja će Vam omogućiti da steknete FCE sertifikat i podignete svoje znanje engleskog jezika na viši nivo.  FCE ( First Certificate in English ) je međunarodno priznat sertifikat na nivou B2 ( viši srednji nivo ). Na ovom nivou znanja možete se služiti engleskim jezikom u raznim poslovnim situacijama […]

 • Programiranje – SCRATCH

  Scratch je programski jezik koji omogućava jednostavno stvaranje interaktivnih priča, igara i animacija. Obuka je namenjena deci od 7 do 16 godina. Plan i program: Upoznavanje sa softverom Scratch i mogućnostima koje nudi Radno okruženje Scratch-a i rad sa objektima (pozadina, lik, zvuk) Programske strukture (linijska, razgranata i ciklična) Promenljive Liste Izrada video-igara Izrada animacija […]

 • MATEMATIKA, FIZIKA, HEMIJA I SRPSKI JEZIK

  Obazovni centar “Sveti Sava” organizuje grupne i individualne časove matematike, fizike, hemije i srpskog jezika. Pomoć u savladavanju školskog gradiva za osnovce i srednjoškolce.

 • Priprema za prijemni ispit za upis na fakultet

  Obrazovni centar „Sveti Sava“ organizuje pripremnu nastavu za upis na željeni fakultet. Planirani početak nastave je polovinom oktobra. Nastava se izvodi dva ili tri puta nedeljno po dva časa. Planirani fond časova po grupi je minimalno 120. Takođe, radimo i individualnu pripremu po zahtevu klijenta.  Pripremnu nastavu izvodimo za sledeće fakultete: Fakultet organizacionih nauka (FON) […]

 • Priprema za prijemni ispit za upis u srednju školu

  Obrazovni centar „Sveti Sava“ organizuje pripremu prijemnog ispita za upis u srednje stručne škole i gimnazije. Ključ svakog uspeha je blagovremena priprema.  Priprema obuhavata gradivo iz: matematike i srpskog jezika. Početak nastave je po završetku zimskog raspusta i početku drugog polugodišta. Planirani fond časova je 120 (60 časova matematike i 60 srpskog jezika). Nastava se izvodi […]

 • Pomoć u savladavanju školskog gradiva

  Obrazovni centar „Sveti Sava“ organizuje pomoć u savladavanju školskog gradiva za decu od prvog do četvrtog razreda. Osnova ovih aktivnosti je preneti ljubav prema učenju i podstaknuti decu da se intelektualno razvijaju, naučiti ih kako samostalno da uče i rešavaju domaće zadatke. Dozvolite detetu da bude kreativno na svim poljima. Podstičite ga da spostvene ideje […]

 • Unipromet dodela

  Unipromet dodela

 • Turnir U Kucanju Vaskršnjim Jajima Gornji Milanovac

  Turnir U Kucanju Vaskršnjim Jajima Gornji Milanovac