Category: OBUKA ZA KNJIGOVOĐE

  • Obuka Za Knjigovođe

    Cilj nastave knjigovodstva je da osposobi kandidata za usvajanje osnovnih znanja iz računovodstvene problematike, razvijanje računovodstvene logike primenljive u svim vrstama preduzeća (uslužna, proizvodna, trgovinska). Kroz nastavu knjigovodstva kandidati stiču praktična znanja za sastavljanje, obradu i knjiženje knjigovodstvenih dokumenata. Nastavne jedinice Obuke Knjigovođe Uvod u računovodstvo (privredno društvo, računovodstvo i knjigovodstvo kao osnovni deo računovodstva, […]