Enter your keyword

post

Biografija

Biografija

Katarina Krstić
LIČNE INFORMACIJE
Ime i prezime Katarina Krstić
Adresa Čačak
E-mail katarina.krstic@gmail.com
Bračni status U braku od 1998, majka dvoje dece
OBRAZOVANJE
Naziv obrazovne ustanove Tehnički fakultet Čačak-Univerzitet u Kragujevcu
Mesto Čačak
Period školovanja, od- do 1995-2000
Odsek/smer Pedagoško-tehnički smer
Stečeno zvanje Profesor tehnike i informatike
Nivo obrazovanja VII
RADNO ISKUSTVO
Naziv i adresa poslodavca OŠ Filip Filpović,
Period (od – do) 2000-2003,
Naziv radnog mesta Nastavnik informatike i matematike u osnovnoj školi.
Opis radnih dužnosti i obaveza Izvođenje nastave i stručnih predmeta u osnovnoj školi.
Ostvareni rezultati Praktično i pedagoško iskustvo
Naziv i adresa poslodavca Agencija „Sveti Sava“
Period (od – do) 2001- sada
Naziv radnog mesta Predavač i organizator na informatičkim obuka kao i na specijalističkim informatičkim obukama grafičkog dizajna i WEB dizajna, obuka za programiranje, jezičke obuke, obuke dokvalifikacija i prekvalifikacija na osnosvno zanimanje u periodu od 2001-sada. Tokom 18 godina rada organizovala obuke za 14000 polaznika u 40 opština Srbije
Opis radnih dužnosti i obaveza Organizacija obuka u više od 40 opština u Srbiji
Ostvareni rezultati Praktično i pedagoško iskustvo
U PRILOGU IZDVAJAM NAJZNAČAJNIJE OBUKE KOJE SAM ORGANIZOVALA TOKOM RADA U OBRAZOVNOM CENTRU SVETI SAVA
Naziv i adresa poslodavca Nacionalna služba za zapošljavanje-Čačak, Gorni Milanovac, Požega, Sjenica, Prijepolje, Kraljevo, Novi Pazar, Ivanjica, Kula, Odžaci, Apatin, Inđija, Sremska Mitrovica, Beograd, Novi Sad, Kruševac, Užice…..
Period (od – do) 2006 –sada godina
Naziv obuke ECDL obuka, izvođenje obuke po EDCL standardu za svih sedam modula-preko 200 polaznika
Ostvareni rezultati Visoka prolaznost polaznika na ispitima
Naziv i adresa poslodavca Auto Čačak, Čačak
Period (od – do) 2004 godina
Naziv obuke Informatička obuka za 70 zaposlenih
Ostvareni rezultati Visoka prolaznost polaznika na ispitima
Naziv i adresa poslodavca Brazil, Čačak
Period (od – do) 2005 godina
Naziv obuke Informatička obuka za 50 zaposlenih
Ostvareni rezultati Visoka prolaznost polaznika na ispitima
Naziv i adresa poslodavca Nacionalna služba za zapošljavanje- Čačak, Kraljevo, Ivanjica, Krauševac, Brus, Ćićevac, Vrnjačka Banja
Period (od – do) 2007, 2008 i 2009 godina
Naziv obuke Informatičke ECDL obuke, izvođenje obuke po EDCL standardu za svih sedam modula-120 polaznika
Ostvareni rezultati Visoka prolaznost polaznika na ispitima
Naziv i adresa poslodavca United Nations Development Programme mesto odrzavanja obuke Radojna opstina Nova Varos
Period (od – do) 2008 godina
Naziv obuke Projekat „ Edukacija za potrebe razvoja seoskog turizma“ je podržan od strane Ministarstva poljoprivrede i opštine Nova Varoš i turističke organizacije Nova Varoš, ECDL obuka, izvođenje obuke po EDCL stndardu za svih sedam modula-30 polaznika
Ostvareni rezultati Visoka prolaznost polaznika na ispitima
Naziv i adresa poslodavca Nacionalna služba za zapošljavanje- Čačak
Period (od – do) 2010 godina
Naziv obuke Obuka elektronskog poslovanja za 10 nezaposlenih lica
Ostvareni rezultati Visok stepen obučenosti
Naziv i adresa poslodavca Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja. Projekat regionalnog razvoja Bora ( Majdampek i Rudna Glava)
Period (od – do) 2011. godina
Naziv obuke ECDL informatička obuka za 30 žena sa ruralnog područija- Projekat regionalnog razvoja Bora ( Majdampek i Rudna Glava)
Naziv i adresa poslodavca Nacionalna služba za zapošljavanje (Novi Sad, Beograd, Niš, Kula, Apatin, Odžaci, Sremska Mitrovica, Inđija, Stara Pazova,
Period (od – do) Od 2011- do 2018 godina
Naziv obuke Organizator informatičkih obuka u 40 opština Srbije za tržište rada kao i za osobe sa invaliditetom. Na informatičkim obuka u ovom periodu obučeno oko 5000 polaznika
Ostvareni rezultati Visok stepen obučenosti
Naziv i adresa poslodavca PS fashion…
Period (od – do) 2012
Naziv obuke informatičke obuka za 20 zaposlenih iz oblasti programiranja
Ostvareni rezultati Visok stepen obučenosti
Naziv i adresa poslodavca Uspon D.OO, Čačak
Period (od – do) Od 2016-2018
Naziv obuke Organizator informatičkih obuka za 20 zaposlenih iz obalsti programiranjai 30 zaposlenih na informatičkim obukama Office, grafičkog i veb dizajna
Ostvareni rezultati Visok stepen obučenosti
Naziv i adresa poslodavca STAX D.O.O. Čačak
Period (od – do) 2014
Naziv obuke informatičke obuka za 20 zaposlenih iz oblasti
Naziv i adresa poslodavca IPA PROJEKAT-u saradnji sa Jedinstvenim informatičkim svezom Srbije- organizacija obuke za više od 300 polaznika u 12 opština u Srbiji
Period (od – do) Tokom 2018
Naziv obuke Informatičke obuke po ECDL standardu
Naziv i adresa poslodavca Kompanije Unipromet Čačak
Period (od – do) Tokom 2019 godine
Naziv obuke Obuke nemačkog i engleskog jezika za 30 zaposlenih
Naziv i adresa poslodavca Nacionalana služba za zapošljavanje Čačak
Period (od – do) 2019
Naziv obuke Programiranje Front End Web za 25 polaznika
Ostvareni rezultati Zaposleno 20% odmah po završetku obuke
Naziv i adresa poslodavca Savet žena preduzetnica pri Privrednoj komori Srbiji
Period (od – do) 2019
Naziv obuke Najšešće greške, saveti i trikovi u Office paketu
Ostvareni rezultati Promocija ženskog preduzetništva
Naziv i adresa poslodavca Međunaradna studenska organizacija AIESEC
Period (od – do) Od 2015-sada
Naziv obuke Besplatne radionice stranih jezika i programiranja za više od 100 polaznika
Naziv i adresa poslodavca Ministastvo za inovacije i tehnološki razvoj
Period (od – do) 2019
Naziv obuke Kroz digitalne veštine do modernog poslovanja
Ostvareni rezultati Obuka za 100 žena moravičkog okruga
Naziv i adresa poslodavca Nacionalana služba za zapošljavanje u više od 30 opština u Srbiji- obuke za osobe sa inavliditetom
Period (od – do) Od 2010-sada
Naziv obuke Obuke za cvećare-vrtlare, obuke za cvećare –aranžere, obuke osnove organske proizvodnje, obuke tkanje, vez, grnčarija, knjigovezac…za osobe sa invaliditetom
Ostvareni rezultati Obuka za više od 3000 polaznika
Licence, atesti, sertifikati ECDL sertifikat, uverenje MCSA, nominacija udruženja poslovnih žena moravičkog okruga-žena zmaj za 2011 godinu
Članstvo u strukovnim udruženjima Članica saveta žena preduzetnica pri Privrednoj komori Srbije od marta 2019 -danasUdruženje poslovnih žena Nadežda Petrović Čačak od 2009 godine-danasDKM istrživački centar 1997-2000,
Relevantni stručni kursevi, seminari
 • Panasonik seminar –Bečići
 • Kimtek seminar- Instambul
 • Pakom seminar –Kopaonik
 • Adobe seminar-Čačak
 • Microsoft seminar –Čačak
 • Canon seminar-Mokra Gora
Objavljivani radovi
 • K.Krstić, V. Krstić, Lj. Papić,: ( data base applied inmaintance of computing ekvipment) Primena baza podataka u održavanju računarske opreme, (2000) OMO Beograd , broj 3-4 strana 130-141
 • K.Kukić. K. Krstić,: pouzdanost i održava personalnih računara (2000) DKM istraživački centar Čačak, 3. DKM konferencija upravljanje i održavanjem strana 155-168.
 • Katarina Krstić: Evropski kompjuterski koncept u srpskim školama- Katalog ministrstva prosvete za 2007/2008, 2008/2009 školsku godinu
 • Autor više od 50 programa za rad sa osobama sa inavliditetom u periodu od 2010- sada odobrenih od Zavoda za vaspitanje i obrazovanje, Ministarstva za rad, zapošljavanje i boračka prava
 • Autor sajta www.svetisava.co.rs