Enter your keyword

post

Biografija Dragan Vukićević

Biografija Dragan Vukićević

Dragan Vukićević
LIČNE INFORMACIJE
Ime i prezime Dragan Vukićević
OBRAZOVANJE
Naziv obrazovne ustanove Visoka tehnička škola strukovnih studija
Mesto Čačak
Period školovanja, od- do 2003-2007
Odsek/smer Tehnička grafika
Stečeno zvanje Strukovni inženjer tehničke grafike
Nivo obrazovanja VI
PROFESIONALNO ISKUSTVO U PODRUČJU RADA U KOME SE LICA OBUČAVAJU
Naziv i adresa poslodavca GRUPA, studio za grafički, web dizajn, fotografiju i primenjena radionica
Period (od – do) 2008-2011
Naziv radnog mesta Grafički i web dizajner
Opis radnih dužnosti i obaveza Izrada idejnih rešenja za razne vrste grafičkih proizvoda, dizajn web sajtova, fotografisanje i obrada fotografija.
Ostvareni rezultati Praktično iskustvo u radu sa klijentima i specifičnim softverom.
Naziv i adresa poslodavca Sugarfree, dizajn studio, Dragan Vukićević PR
Period (od – do) 2012-2016
Naziv radnog mesta Dizajner digitalnih proizvoda
Opis radnih dužnosti i obaveza Izrada idejnih rešenja za razne vrste grafičkih proizvoda, dizajn web sajtova i web aplikacija, dizajn korisničkog interfejsa (UI) i korisničkog iskustva (UX), frontend programiranje, WordPress programiranje, podešavanje LINUX servera…
Ostvareni rezultati Praktično iskustvo
Naziv i adresa poslodavca INNSITE, računarsko programiranje, Ivana Vukićević PR
Period (od – do) 2017-
Naziv radnog mesta Dizajner digitalnih proizvoda
Opis radnih dužnosti i obaveza Izrada idejnih rešenja za razne vrste grafičkih proizvoda, dizajn web sajtova i web aplikacija, dizajn korisničkog interfejsa (UI) i korisničkog iskustva (UX), frontend programiranje, WordPress programiranje, podešavanje LINUX servera…
ISKUSTVO U OBUČAVANJU LICA ZA ZANIMANJE/POSLOVE NA KOJE SE OBUKA ODNOSI
Naziv i adresa poslodavca Agecnija Sveti Sava
Period (od – do) 2015 –
Naziv obuke Obuka kandidata za rad u softveru specifičnom za grafičku industriju, fotografiju, stono i digitalno izdavaštvo – Adobe Photoshop i Adobe Illustrator.
Ostvareni rezultati Praktično i pedagoško iskustvo