essay on hills like white elephants on them why did you choose to apply to this college essay discursive essay on facebook salem state admissions essay informative essay prompts

Enter your keyword

post

Biografija Biljana Djorić

Biografija Biljana Djorić

Biljana Đorić
LIČNE INFORMACIJE
Ime i prezime Biljana Đorić
Adresa Čačak
OBRAZOVANJE
Naziv obrazovne ustanove Fakultet tehničkih nauka Čačak
Mesto Čačak
Period školovanja, od- do 2009-2014
Odsek/smer Integrisane akademske studije – Tehnika i informatika
Stečeno zvanje Master profesor tehnike i informatike
Nivo obrazovanja Drugi stepen
Naziv obrazovne ustanove Fakultet tehničkih nauka Čačak
Mesto Čačak
Period školovanja, od- do 2014-2016
Odsek/smer Tehnika i informatika – master za elektronkso učenje
Stečeno zvanje Master profesor tehnike i informatike za elektronsko učenje
Nivo obrazovanja Drugi stepen
Naziv obrazovne ustanove Pedagoški fakultet Sombor, Univerzitet u Novom Sadu
Mesto Sombor
Period školovanja, od- do 2015 do danas
Odsek/smer Metodika razredne nastave informtike
Stečeno zvanje
Nivo obrazovanja Treći stepen (doktorkse studije)
PROFESIONALNO ISKUSTVO U PODRUČJU RADA U KOME SE LICA OBUČAVAJU
Naziv i adresa poslodavca Fakultet tehničkih nauka, Čačak
Period (od – do) 2014 do danas
Naziv radnog mesta asistent
Opis radnih dužnosti i obaveza Izvođenje časova vežbi iz predmeta: Tehničko crtanje, Metodika tehnike i informatike, Dokimologija, Stručna školska praksa 1,2,3, Instrukcioni dizajn, Računarske aplikacije
Ostvareni rezultati Pedagoško i istraživačko iskustvo
ISKUSTVO U OBUČAVANJU LICA ZA ZANIMANJE/POSLOVE NA KOJE SE OBUKA ODNOSI
Naziv i adresa poslodavca Agecnija Sveti Sava
Period (od – do) 2017-sada
Naziv obuke AutoCad
Ostvareni rezultati Praktično i pedagoško iskustvo
Dodatne kvalifikacije
Licence, atesti, sertifikati http://www.ftn.kg.ac.rs/konferencije/tie2018/Učešće u komisiji za pregled radova Okružnog takmičenja iz Kompjuterske grafike za srednjoškolce, Koceljeva
Članstvo u strukovnim udruženjima http://www.dios.edu.rs/ http://metodike.bio.bg.ac.rs/
Relevantni stručni kursevi, seminari
Objavljivani radovi Radovi u međunarodnim časopisima 1. Kuzmanović, B.i Vučetić, M. (2015). Samoregulacija učenja iz perspektive učenika i njena povezanost sa školskim uspehom.Nastava i vaspitanje, 64(2), 269-283. (M24) Radovi u nacionalnim časopisima 1. Papić, M. Ž., Aleksić, V.,Kuzmanović, B.(2015). Primena informaciono-komunikacionih tehnologija u obrazovanju.Učenje i nastava, 1(3), 587-602. (M53) 2. Papić, M. Ž., Aleksić, V.,Kuzmanović, B., Papić,M.(2015). Primjena mapa uma i konceptualnih mapa u nastavnom procesu.Vaspitanje i obrazovanje,XL(3), 13-25. (M52) 3. Kuzmanović, B.i Papić, M.Ž. (2017). Mogućnosti primene Web 2.0 alata u obrazovanju.Pedagogija, 72(2), 127-138. (M51) 4. Makljenović, S.,Kuzmanović, B.i Papić, Ž. (2017). Stavovi učenika mašinske struke prema školi i nastavi,Pedagogija,72(4), 456-468. ISSN 0031-3807. (M51) 5. Kuzmanović, B. i Lambić, D. (2017). Primena virtulenih/udaljenih laboratorija u obrazovanju.Norma, XXII (2), 209-221. (M52) Radovi na međunarodnim skupovima štampani u celini (M33) 1. Bjekić, D., Vučetić, M. iKuzmanović, B.(2016). School-based mentoring of students-teachers in the practice and beginning teachers. In I. Milićević (ed.).Proceedings TIO 2016, pp. (344-352), Čačak: Faculty of Technical Sciences, (UDK: 371.14+378.126]:62). 2. Kuzmanović, B., Blagojević, M. & Vujičić, M. (2016). Learnig styles of students of different profe ions.In I. Milićević (ed.).Proceedings TIO 2016, pp. (334-343), Čačak: Faculty of Technical Sciences, (UDK: 37.042-057.875). 3. Blagojević, M. &Kuzmanović, B. (2016). Text proce ing in analysis of students’ attitudes. In M. Pardanjac (ed.).VII international conference on Information Technology and Development of Education – ITRO 2016.Proceedings of papers,pp. (97-99), Zrenjanin: Technical Faculty “Mihajlo Pupin”. 4. Papić, M. Papić, M. Ž., Aleksić, V. &Kuzmanović, B.(2016). Educational system in Serbia.Interantional Conference Education, Science, Economics and Technologies, 23th-24th June 2016,Burgas, 22-29. ISBN:13126121 5. Blagojević,M.,Kuzmanović, B. i Papić, M. (2017). Preferable e-learning Tools – an Action research. In D. Glušac(ed.).International Conference on Information Technology and Development of Education – ITRO 2017.Proceedings of papers,pp.(76-79), Zrenjanin: Tehnical Faculty”Mihajlo Pupin” 6. Blagojević, M., Kuzmanović, B. & Papić, M. (2017). Differences of learning styles between IT and students of other study programs.International scientific conference Unitech 2017 (17-18 November),Proceedings, Volume 4(pp. 284-287).Gabrovo, Bulgaria.ISSN 1313-230X 7. Kuzmanović, B., Blagojević, M. &Papić, M. (2017). Questionnaire validation on example of planing and evaluation of hybrid learning courses.International scientific conference Unitech 2017(17-18 November),Proceedings, Volume 4(pp. 280-283), Gabrovo, Bulgaria.ISSN 1313-230X 8. Đorić, B., Lambić, D. & Jovanović, Ž.(2018). Educational software for learning psychics – combination of simulations and formative a e ment.In I. Milićević (ed.).Proceedings TIE 2018, pp. (47-51), Čačak: Faculty of Technical Sciences, (UDK: 004.4:53). 9. Milovanović, S., Kićanović, N., Dunjić-Mandić, K.&Đorić,B.(2018).Grammar School Graduates’ Profe ional Decision-Making and Higher Education Orientation.In I. Milićević (ed.).Proceedings TIE 2018, pp. (105-113), Čačak: Faculty of Technical Sciences, (UDK:371.132:373.5). Radovi na međunarodnim skupovima štampani u izvodu (M34) 1. Bjekić, D., Vučetić, M.Kuzmanović, B., iZlatić, L. (2015). The role of teacher-mentors for student school practice in evaluation of university curricula for teacher education, 11th International Conference Days of Applied Psychology, 25th-26th. 2015. godine,Book of Abstract, Nis: Faculty of Philosophy, page 11. http://aelemadrid2017.com/en/schedule-european-conference/#_PROGRAMACONFERENCIA http://aelemadrid2017.com/wp-content/uploads/2016/06/C-Programa-CONFERENCE-web21.pdf Radovi na nacionalnimskupovima štampanim u celini (M63) 1. Kuzmanović, B. (2014). Specifičnosti proveravanja i ocenjivanja postignuća učenika sa disleksijom, 5. konferencija sa međunarodnim učešćem “Tehnika i informatika u obrazovanju”, 30-31. maja 2014. godine,Zbornik radova, Čačak: Fakultet tehničkih nauka, 462-467, (UDK: 37.015.3::616.89 [004.43). (M63) 2. Papić M.,Kuzmanović, B., Aleksić, V. Manojlović, G. i Papić Ž. (2015). Preduzetničko učenje u nastavi predmeta Tehničko i informatičko obrazovanje, 3. nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem “Reinženjering poslovnih procesa u obrazovanju”, 25-27. septembra 2015. godine,Zbornik radova,Čačak: Fakultet tehničkih nauka, 391-398, (UDK: 275 377.4 :378.21). 3. Papić, M. Ž., Aleksić, V. iKuzmanović, B..(2015). Doživotno učenje i međunarodno priznata uverenja, 3. nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem “Reinženjering poslovnih procesa u obrazovanju”, 25-27. septembra 2015. godine,Zbornik radova,Čačak: Fakultet tehničkih nauka, 275-281, (UDK: 371.62 371:004). 4. Papić M.Ž, Aleksić, V. iKuzmanović, B.(2016). Informatičko obrazovanje u Srbiji i pojedinim evropskim državama. Prva nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem “Informacione tehnologije, obrazovanje i preduzetništvo”, 10-11. septembra 2016. godine,Zbornik radova, Čačak: Fakultet tehničkih nauka, 355-361. Zbornik radova ITOP2017, (str. 17-30), Čačak. Fakultet tehničkih nauka, ISBN 978-86-7776-211-7; Druga nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem “Informacione tehnologije, obrazovanje i preduzetništvo”, Čačak, 8. i 9. april 2017. Zbornik radova ITOP2017, (str. 139-146), Čačak. Fakultet tehničkih nauka, ISBN 978-86-7776-211-7; Druga nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem “Informacione tehnologije, obrazovanje i preduzetništvo”, Čačak, 8. i 9. april 2017.